Novinky

V EÚ sa šíri...

06.06.2015 00:00
...rekordný počet nových drog. Mladí Slováci sú verní marihuane   takmer tretina opýtaných ju už vyskúšala ..! marihuana je najpoužívanejšia droga...

Budujte šesť stien

04.05.2015 22:21
Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr.  f  Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.

Vzrastá počet psychóz

16.04.2015 20:05
...ktoré spôsobujú drogy a lieky   Riziko je veľké! Konzumujú sa nové syntetické drogy ~ aj v kombinácii "víkendovky" t.j. ťahy majú silnejší...

12 duševného zdravia

27.03.2015 20:45
  Prijímaj sám seba → Spoznávaj seba, svoje prednosti i slabosti. Vybuduj si k sebe úctu, ale neber sa veľmi vážne. [...pozri tiež: 1 - 2 - 3 - 4...

Poradňa ...

20.03.2015 19:50
...Drogového informačného portálu   [ MUDr. Somora - MUDr. Moravanský - L. Moravčíková - JUDr. Čentéš ] Je ročná abstinencia zárukou vyliečenia z...

Nádej 2 / 2015

14.03.2015 21:05
Dvojmesačník "Nádej" si pre vlastné potreby robí A klub "Nádej" Zvolen N á d e j...