Myšlienky, citáty, výroky...

REBECCA FALLS

Ak chceme jeden druhého liečiť,

potom jednou z najcennejších vecí, ktoré môžeme urobiť,

je vypočuť si príbeh každého z nás!

MUHAMMAD ALI

"Človek sa bojí náročných úloh z nedostatku viery v seba,

Ja si však verím."

WINSTON CHURCHILL

"Aj keď prechádzate peklom, neprastávajte kráčať!"

ČESKÉ PRÍSLOVIE

"Neochraňuj sa plotom, radšej priateľmi."

THOMAS CARLYLE

"Najväčšia chyba je, že nie sme si vedomí žiadnej chyby."

ČÍNSKE PRÍSLOVIE

"Poznať svoj omyl znamená, opraviť svoj omyl."

"Zostať stáť vedie k mnohým chybným krokom."

JOHANN WOLFGANG GOETHE

"Aj chyba môže byť užitočná, pokiaľ sme mladí,

ale nenesme ju so sebou do staroby."

GEORGES BRAQUE

"Omyl nie je opakom pravdy. Premýšľajte!"

RUDOLF TAVEL

"Život je založený hlavne na viere a trpezlivosti.

Kto má tieto dve cnosti, dosiahne obdivuhodné ciele."

AVICENNA

"Zlo nie je opakom dobra, je len jeho prekážkou."

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ

"Radosť z konania dobra je jediným skutočným šťastím."

ORISON SWETT MARDEN

"Aj múdry sa stane hlúpym, keď na sebe prestane pracovať."

MARCUS TULLIUS CICERO

"Hlúposť neoslobodzuje od myslenia."