Odporúčame si pozrieť aj:

 


Vladimír Schwandtner
Narodil sa v roku 1952 v Častej. Je vyučený elektrikár. Od_šestnástich rokov pil, prestal s tým v roku 1993 na protialkoholickom liečení v Pezinku. Už_niekoľko rokov sa spolu s manželkou Ľudkou stará o_drogovo závislé deti...

Svojrázny liečiteľ, bývalý alkoholik

dosahuje pri riešení závislostí od drog také výsledky, aké nemajú ani renomovaní terapeuti..!
...prečítajte si trocha viac: [01][02][03][04][05][06] [07]°BUDMERICE

MUDr. Karel Nešpor, CSc.
...sa narodil 24. 08. 1952 v Karlových Varoch. Je český psychiater, okrem toho sa zaoberá jogou, relaxačnými technikami, štúdiom smiechu i píše básne. V roku 1981 vykonal atestáciu zo psychiatrie, v_roku 1984 atestáciu v_odbore liečení návykových chorôb. Od roku 1991 bol primárom mužského oddelenia závislostí v Psychiatrickej liečebni

°

BOHNICEDoc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. []
bol český lekár, špecialista na liečbu alkoholizmu a ~_zakladateľ prvej záchytky na svete_~
(Praha, U Apolináře v roku 1951).
Nadviazal kontakty s americkou skupinou
Anonymných Alkoholikov,
čo ho inšpirovalo v roku 1948 k založeniu
KLUSu_("Klub lidí usilujícich o střízlivost").
Vypracoval komplexný liečebný program. Bol pri zrode -> Pražské vysoké školy psychosociálních studií <- zároveň bol jej čestným rektorom. Okrem alkohológie sa zaoberal aj psychoterapiou. Svojich pacientov tak nielen liečil, ale pomáhal im tiež nájsť novú životnú náplň,
aby neskĺzli späť..!
Pozri aj...