Otázky a odpovede

SOM alkoholik?!
::: strácate čas v práci pitím?
::: zhoršuje pitie Váš rodinný život?
::: pijete, pretože ste nesmelý v styku s ostatnými ľuďmi?
::: mali ste výčitky svedomia po pití?
::: mali ste niekedy finančné problémy kvôli pitiu?
::: zanedbávate kvôli pitiu rodinu?
::: žiada sa Vám piť v určitý čas dňa?
::: potrebujete piť i na druhý deň ráno?
::: spôsobuje Vám pitie problémy so spánkom?
::: ohrozuje pitie Vaše zamestnanie alebo podnikanie?
::: pijete, aby ste unikli od problémov a starostí?
::: pijete sám/-a?
::: mali ste niekedy stratu pamäti v súvislosti s pitím?
::: vyhľadali ste v súvislosti s pitím lekára?
::: pijete, aby ste si upevnili sebavedomie?

VÝSLEDKY:

 • ak ste odpovedali ÁNO na jednu otázku, je to varovanie!
 • ak ste odpovedali kladne na dve otázky je pravdepodebné, že sa alkoholikom čoskoro stanete!!
 • ak ste odpovedali ÁNO na tri a viac otázok, je vysoko pravdepodobné, že ste závislý od alkoholu!!!

 

PS: Odpovedali ste PRAVDIVO?

CAGE TEST - ste alkoholik?!
::: Cítili ste niekedy potrebu svoje pitie znížiť?
::: Dráždila Vás niekedy kritika vášho pitia?
::: Mali ste kvôli pitiu pocity viny?
::: Pili ste niekedy ráno, aby ste sa prebrali?

VÝSLEDKY:

 • 1 kladná odpoveď môže byť podnetom pre ďalšie lekárske vyšetrenie;
 • 2 kladné odpovede znamenajú podozrenie, že by mohlo ísť o závislosť;
 • 3 alebo 4 kladné odpovede znamenajú vysokú mieru pravdepodobnosti, že človek je na alkohole závislý!!!

  

PS: verte tomu ...a neoklamte sa!

 

40 ZNAKOV ALKOHOLIZMU

Podľa Dr. Jellíneka:

 •      Okná s narastajúcou frekvenciou (výpadky pamäti)
 •      Tajné pitie
 •      Trvalé myšlienky na alkohol
 •      Nadmerné pitie (nekontrolované)
 •      Pocit viny
 •      Vyhýbanie sa narážkám na alkohol
 •      Transformovaná kontrola pitia (neschopnosť zdržať sa napiť)
 •      Vysvetľovanie dôvodov na pitie
 •      Sociálne problémy narastajú
 •      Megalomanské správanie ako kompenzácia straty sebaúcty
 •      Nápadné agresívne správanie
 •      Trvalý pocit skľúčenosti
 •      Obdobie abstinencie vynútené tlakom okolia
 •      Zmeny spôsobu pitia (kvôli predchádzaniu nepríjemnostiam)
 •      Strata doterajších priateľov alebo rozchod s nimi
 •      Zmena (zmeny) zamestnania
 •      Konanie sa točí okolo alkoholu (podriaďovanie záujmov)
 •      Strata záujmu o vonkajší svet
 •      Nápadné sebaľutovanie
 •      Úvahy alebo realizácie úniku z doterajšieho prostredia
 •      Zmeny v rodinnom prostredí - odcudzenie
 •      Bezdôvodné námietky alkoholika proti členom rodiny
 •      Koncepcia tajných zásob liehu v domove, práci, atď
 •      Nevenovanie primeranej výžive
 •      Hospitalizácia pre poruchy na telesnom zdraví
 •      Pokles sexuálneho pudu
 •      Alkoholická žiarlivosť
 •      Pravidelné ranné dúšky
 •      Výskyt predĺženej intoxikácie
 •      Etická deteriorácia (zhoršenie, úpadok rozumových schopností)
 •      Postihnutie mentálnych schopností
 •      Alkoholické psychózy
 •      Kontakty s morálne deprivovanými osobami
 •      U nižších spoločenských vrstiev pitie technického liehu
 •      Zníženie tolerancie - lepšia znášanlivosť, neskoršie opitý
 •      Nedefinovateľné úzkosti
 •      Trasenie
 •      Pitie nutkavého rázu
 •      Prepad racionalizačných systémov (dodatočné odôvodňovanie)
 •      Klamanie, prípadne i kriminálne činy, krádeže

 

PS: zvýraznením som priznal farbu

TEST: Hrozí Vám alkoholizmus?

VYHODNOTENIE:

 • Okamžite na stránke!

 Klikni na test:

ona.idnes.cz/soutez_test.asp?id=137