Myšlienky, citáty, výroky...

EZOP

"Ani jeden láskavý skutok, hoci aj ten najmenší, nezostane bez úžitku."

AFRICKÉ PRÍSLOVIE

"Keď hovoria skutky, slová sú zbytočné."

ROSEMARY A. PAYNE

"Veľa stresu vzniká z ľútosti k minulosti

a strachu z budúcnosti."

ČÍNSKE PRÍSLOVIE II.

"Aj pochod na tisíc míľ sa začína prvým krokom."

ČÍNSKE PRÍSLOVIE III.

"Daj pozor na svoje myšlienky, lebo sú počiatkom tvojich činov."

GRÉCKE PRÍSLOVIE

"Život je Boží dar - ale šťastný život je ovocím múdrosti."

BIBLIA

"Ak ubližujeme druhým, ubližujeme najmä sebe,

lebo seba robíme zlými."

NEZNÁMY AUTOR II.

"Priateľ je ten, kto prichádza, keď už všetci ostatní odišli."

"Zdraví majú tisíc prianí, chorí iba jedno!"

L. A. SENECA

"Opilosť nie je nič iné

než dobrovoľné šialenstvo."

PAUL McKENNA

"Sebavedomie nie je len príjemný fyzický pocit,

ale je to postoj a prísup k životu."

WALT DISNEY

"Keď o niečom viete snívať,

dokážete to aj urobiť."

PÁPEŽ FRANTIŠEK

"Nepodliehajme nikdy pesimizmu,

tej horkosti, ktorú nám diabol

denne stavia do cesty."

MARGARET THATCHER

"Buď budeme trvať na princípoch, alebo padneme."