==> táto rubrika je už len ako ARCHÍV (história klubových stretnutí)

Kronika

KLUB - 22. 08. 2013

26.09.2013 13:52
Účasť (23) Téma: Prijal som abstinenciu s pokorou?   Privítanie nových členov - Alžbeta K. a Martina V.; Ocenenia: Milan P./6ka; AuGustík M./42ka!...

KLUB - 08. 08. 2013

26.09.2013 00:44
Účasť (18) Téma: Vážim si sám seba?   Ocenenie: Michal Š./2ka; Gratulácie k výročiam a sviatkom - Marika V., Katarína F.; Jozef G...k téme -...

KLUB - 25. 07. 2013

24.09.2013 14:38
Účasť (21) Téma: Vy/rieši moja abstinencia všetko..?   Odovzdanie ocenení: Mária V./2ka; Milan D./3ka; Gratulácie k sviatkom... Poďakovanie za...

KLUB - 11. 07. 2013

21.07.2013 00:31
Účasť (25) Téma: Poznám svoju diagnózu? Prijal som ju?   Mária V...predniesla/prečítala spracovanú tému ~ skrátene viď. TU! ...informácie boli...

KLUB - 27. 06. 2013

08.07.2013 13:15
Účasť (24) Téma: Voľná téma... (...chcem sa niečo opýtať)   Ocenenie: Jozef P./4ka; Gratulácie k sviatkom ~ meniny, narodeniny; Zhodnotenie...

KLUB - 13. 06. 2013

17.06.2013 10:24
Účasť (17) Téma: Klub. Aký má na mňa vplyv?   Ocenenie: Eva K./3ka; Katarína F...klub patrí k jej diagnóze, pomáha jej existovať; Marta Á...chodí...