Klubové zásady

 

  Ak si závislý s pokorou prijmi diagnózu závislosti-

Droga je silnejšia akoTy, preto neskúšaj s ňou zápasiť;

Vylúč ju zo svojho života úplne!

Abstinencia je  jediným  liekom proti závislosti

Ak si závislý, abstinencia je pre Teba jediným a najúčinnejším prostriedkom na_dosiahnutie_telesného a duševného uzdravenia;

Iný liek na liečenie závislosti nie je!

Abstinencia nie je všetkým, ale bez abstinencie nedosiahneme nič pozitívne

Tvoj psychický, fyzický, sociálny, aj profesionálny rast je podmienený abstinenciou;

Nech sa abstinencia stane Tvojim životným štýlom, Tvojou životnou filozofiou.

Vykonávaj morálnu inventúru svojho JA-

Do vlastného svedomia vstupuj pokojne, úprimne a pozitívne;

Za Tvoj stav si_zodpovedný v_prvom rade Ty sám, no neľutuj sa!

Nezabúdaj na svoju minulosť, ži pre prítomnosť!

Buď tolerantný ku každému, kto má úprimnú snahu abstinovať-

Pozorne a s vážnosťou počúvaj iných; neprerušuj ich!

Dodržiavaj pravidlá dialógu.

Nedaj sa odradiť od svojho predsavzatia-

Prácu na zmene svojej osobnosti rob zodpovedne a_sústredene;

Ľudia v Tvojom okolí nemusia hneď pochopiť dôležitosť a_nutnosť Tvojej zmeny.

Dodržuj zásadu dôvernosti-

Nehovor o veciach, ktoré si sa dozvedel na klube mimo klubu.

Svoje osobné záujmy nenadraďuj nad záujmy klubu-

Uvedom si, že pre klub platí zásada: "Držia nás práve Tí, pre ktorých sme oporou."

Svoje problémy rieš v zárodku-

Odkladaním riešenia si môžeš vážne skomplikovať život;

Neupieraj iným právo predložiť klubu na riešenie problém, s ktorým si nevedia rady.

Odpusť sebe i iným-

Odpustenie znamená venovať lásku všetkým, dovolí Ti mať rád sám seba;

Na odpustenie nie je nikdy príliš skoro, ani neskoro.

Neurážaj sa, ak odozva na Tvoje konanie v klube je kritická-

Zamysli sa nad tým, prečo je kritická; hľadaj chybu v prvom rade u seba;

Prijímaj spätnú väzbu ako formu pomoci;

Pokora na rozdiel od hnevu, nezaťažuje svedomie.

Ľudí v recidíve choroby neodsudzuj-

Snaž sa rozmýšľať, či a ako mu možno pomôcť;

Nenechaj sa recidívou rozbiť!

Do klubu nechodievaj preto, že sa to má, alebo, že sa to patrí-

Do klubu chodievaj preto, že chceš!

Za všetky Tvoje činy si zodpovedný hlavne Ty-

Analyzuj svoje neúspechy; Vlastnú zodpovednosť neprenášaj na nič a na nikoho;

Obviňovaním iných sa jej nezbavíš!

Buď vďačný za každý deň-

Buď vďačný za každý deň, v ktorom si celých 24 hodín vydržal bez akejkoľvek drogy;

Váž si to, že si dnes nikomu neublížil a Tvoje svedomie je čisté a_nezaťažené_zlým_skutkom.

Abstinencia zbližuje ľudí a robí rodinu šťastnejšou i dáva nám slobodu-

*

Sympatizanti (konzumenti), ak sa zúčastňujú rôznych podujatí a akcií klubu, dobrovoľne nekonzumujú alkohol!