Diskusné témy v roku 2018 :

[Dátum klubového stretnutia ... téma] ((účasť))

-- 11. JAN ... Členská schôdza ((35))

-- 25. JAN ... Spätná väzba má význam? ...nastavenie zrkadla ((28))

-- 08. FEB ... Napätie, stres, nepohoda = recidíva..?! ((19))

-- 22. FEB ...   Abstinencia je len to, že nepijem? ((24))

-- 08. MAR ... Spoluzávislosť = problém celej rodiny..?! ((25))

-- 22. MAR ... Ako sa pozerá rodina na mňa, ako závislého? ((38))

-- 12. APR ... Voľná téma... (...chcem sa niečo opýtať) ((25))

-- 26. APR ... Návrat do minulosti ... je to potrebné..? ((25))

-- 10. MÁJ ... Suchá recidíva = výstraha či zlýhanie? ((22))

-- 24. MÁJ ... Ak máš problém, hovor o ňom! ((25))

-- 14. JÚN ... Ako ovplyvnila abstinencia môj život..? ((31))

-- 28. JÚN ... Doliečovanie a moja rodina ((11+27))

-- 12. JÚL ... Dôvod môjho rozhodnutia abstinovať ((30))

-- 26. JÚL ... Voľná téma... (...chcem sa niečo opýtať) ((22))

-- 09. AUG ... Môj prvý kontakt s klubom abstinentov ((23))

-- 23. AUG ... Odsudzujú ma za abstinenciu, som odolný/ ? ((32))

-- 13. SEP ... Relax, šport, kultúra - ako oddychujem? ((28))

-- 27. SEP ... Moje najhoršie dni s drogou ((22))

-- 11. OKT ... Klubové zásady... ((25))

-- 25. OKT ... Ako riešim nepohodu? Ťažké dni, ako na to? ((23))

-- 08. NOV ... Plnia sa moje očakávania po liečbe? ((31))

-- 22. NOV ... Moje pravidlá v abstinencii. Čo dodržiavam? ((28))

-- 13. DEC ... Vianoce, Silvester, Nový rok - ako to zvládnem?