Diskusné témy v roku 2020 :

 

[Dátum klubového stretnutia -- téma] ((účasť))

-- 11. JAN -- Členská schôdza ((33+2))

-- 23. JAN -- Kto, čo je pre Teba motiváciou vytrvať v abstinencii? ((32))

-- 13. FEB -- Závislosť a spoluzávislosť ((27))

-- 27. FEB --   Krízové situácie a ich riešenie ((25))

-- 12. MAR -- Abstinencia - práca na sebe, zotavovanie rodiny ((-))

-- 26. MAR -- Voľná téma... (...chcem sa niečo opýtať) (())

-- 09. APR -- Doliečovanie a klubové aktivity-čo pre Teba znamenajú (())

-- 23. APR -- Čo som sa naučil zo svojej choroby (())

-- 14. MÁJ -- Princípy, pravidlá a zásady abstinencie (())

-- 28. MÁJ -- Recidíva ako súčasť choroby (())

-- 11. JÚN -- Výhody a nevýhody mojej abstinencie (())

-- 25. JÚN -- Voľná téma... (...chcem sa niečo opýtať) (())

-- 09. JÚL -- Hodnotenie seba a svoj život v abstinencii (())

-- 23. JÚL -- Skromnosť, trpezlivosť a pokora v abstinencii (())

-- 13. AUG -- Ako sa plnia moje očakávania po odchode z liečenia (())

-- 27. AUG -- Postakútne abstinenčné príznaky - suchá recidíva a i. (())

-- 10. SEP -- Odpustenie - mám sa rád? (())

-- 24. SEP -- Voľná téma... (...chcem sa niečo opýtať) (())

-- 08. OKT -- Spätná väzba, aký má pre nás význam (())

-- 22. OKT -- Ako okresať svoje ego, svoju pýchu? (())

-- 12. NOV -- Varovné signály, najčastejšie spúšťače recidívy (())

-- 26. NOV -- Úloha rodiny v kontexte závislostí (())

-- 10. DEC -- Voľná téma... (...chcem sa niečo opýtať) (())