==> táto rubrika je už len ako ARCHÍV (história klubových stretnutí)

Kronika

2012 - KLUB - 25. 10.

27.10.2012 21:23
Účasť (19) Téma: Je abstinencia dar?   Stretnutie zahájila i viedla Katka, nakoľko Paľo je na kúpeľnej liečbe; Marián L. rozprával o...

2012 - KLUB - 11. 10.

14.10.2012 20:47
Účasť (24) Téma: Som vďačný/-á/ za každý deň..?!   Otvorenie - privítanie - gratulácie Pekné zážitky povedala Katka o stretnutí v...

2012 - KLUB - 27. 9.

02.10.2012 22:33
Účasť (19) Téma: Význam a vplyv pozitívneho myslenia.   Odovzdali sa darčeky k meninám a srdiečko s peknou 2ka dostal Ľubo...

2012 - KLUB - 13. 09.

18.09.2012 00:18
Účasť (24) Téma: Minulosť je poučenie - žijem naplno prítomnosťou?   klub viedla Katarína F. nakoľko predseda šiel na kongres do...

2012 - KLUB - 23. 08.

11.09.2012 00:11
Účasť (25) Téma: Zmena správania abstinujúceho závislého   pre absenciu Katky, vynechané gratulácie; ocenenia: Michal Š./1ka; Milan...

2012 - KLUB - 09. 08.

10.09.2012 23:05
Účasť (25) Téma: Sebadôvera a dôvera iných   privítanie nových - Vladimír P. a Ľubomír K.; Vlado//porozprával o svojich začiatkoch; na...