2012 - KLUB - 11. 10.

14.10.2012 20:47

Účasť (24)

Téma: Som vďačný/-á/ za každý deň..?!

 

 • Otvorenie - privítanie - gratulácie
 • Pekné zážitky povedala Katka o stretnutí v Záluží;
 • Milan Ch. bol na jesennej terapii s nitrianskym klubom "Maják" na Duchonke; Pobyt s terapeutkou má veľa do seba, potrebovali by sme ju na terénke aj MY, ťažko sa však otvára cudziemu človeku, mali by sme mať vlastnú, musíme byť viac otvorený medzi sebou, riešiť problémy v úzkom klubovom kruhu;
 • Milan sa pýta, "Sme takí dobrí, že nemáme problémy?"
 • Zdá sa, že so sebou nič nerobíme, neriešime problémy, nepodávame sa ďalej, nemáme žiadnu spätnú väzbu, vedomosti z literatúry nestačia, treba ich realizovať v praxi;
 • Gusto hovorí, že napriek tomu nám to ide; treba rozmýšľať, ako ďalej;
 • Slavo - chyba je v nás, nechceme hovoriť o vlastných problémoch, tvárime sa, že všetko je O.K.; Nie je problém v tom, že nemáme terapeuta, chýba TU otvorenosť, úprimnosť;
 • Lukáš - viacej by sme mali riešiť naše ľudské problémy, nielen alkoholické, nemáme vlastne "kde a s kým", mali by sme ísť viac dovnútra, pod kožu; Riešiť problémy duše;
 • Naša terénka nie moc rieši problémy, a mala by..! Naša loďka nejde ďalej;
 • Ľubo Č. - postrehy z našich sedení - naozaj sa neriešia problémy, naozaj ich nikto nemá? Padajú rôzne návrhy - nastolil svoj problém, po rozchode s priateľkou zostal sám a teraz ho trápi samota; Ako sa dostať do vzťahu? Prečo mu povedala partnerka, že si má dať pauzu? Prečo sa vlastne rozišli? Strata istoty...
 • Netreba hľadať nasilu, nedávať rady (iba návrhy, námety) ale treba uviesť vlastný príklad, ako som takú situáciu riešil JA!?
 • Marián - téma zaujímavá, citlivá, náročná...
 • Milan P. - téma pre odborníkov; nie vždy sa dá ísť dopredu;
 • Marika Š. - zostala s partnerom aj keď pil, aby nezostala sama; "Musiš sa naučiť žiť s chorým človekom."
 • Milan Ch. - nehovorme, kto, čo má robiť, ale ako som svoj problém riešil JA, hovoriť sám o sebe; Nemôžem ublížiť, ale dotyčná osoba si môže vybrať...
 • Milan P. - oponoval
 • Ľubo Č. - tým, že povedal čo ho ťaží, uľavilo sa mu..!
 • Evka - stále má problém žiť bez alkoholu, nechcú jej veriť v rodine, stále ju kritizujú, nevie sa brániť;
 • Problémy rodinných príslušníkov = stretnutie má svoje opodstatnenie!

Prvoradou úlohou klubu abstinentov je riešenie abstinencie.

Späť