Rok 2010

Zorganizovali sme
v roku 2010:


JANUÁR:

Beseda s pacientami - Hronovce

Potulky zimnou prírodou v Pukanci - posedenie u ChylovýchFEBRUÁR:


Beseda o závislosti - ZŠ Demandice
MAREC:


Výstup na Šiklóš - turistika

Beseda o závislosti - SOŠ Levice

Krškany - U Hoňákových

Beseda - DK Družba Levice

Beseda - Gymnázium LeviceAPRÍL:


IV. Výročné klubové stretnutie - Hronské Kľačany

Beseda - Gymnázium Levice

Návšteva divadla - PartičkaMÁJ:


Beseda - ZŠ Demandice

Beseda - Gymnázium LeviceJÚL:


Výstup na Pustý hrad (Zvolen) - turistikaAUGUST:


Letná rodinná terénna terapia:
-- Závadka nad Hronom --SEPTEMBER:


Beseda o závislosti - DK DružbaOKTÓBER:


Výstup na Veľký Inovec - turistika

Beseda - PaSA LeviceNOVEMBER:


Výstup na Šiklóš - potulky prírodou - turistikaDECEMBER:


Beseda - SOŠ Ladislava Bielika

Predvianočná kapustnica - bilancia roka

Vianočný koncert - Ľubo Virág & V.I.P. Gypsi...a zúčastnili sme sa mnohých podujatí i akcií organizovaných inými klubmi vrámci Slovenska, ale aj Zjazdu abstinentov
v Čechách - Červený Dvor - pozri - zúčastnili sme sa...!
Ďakujeme!

Predvianočná kapustnica 2010
(Levice)18.12.2010

Mikulášska zábava
(Jarok)11.12.2010

Výstup na Šiklóš
(Levice)06.11.2010

Výstup na Veľký Inovec
(Nová Baňa)09.10.2010

XVI.Kongres klubov abstinentov SVK
(Prešov - Sigord)17.09.19.09.2010

Letná rodinná terénna terapia
(Závadka nad Hronom)19.08.22.08.2010

Výstup na Pustý hrad
(Zvolen)23.05. a 10.07.2010

Veľkonočné stretnutie
(Belušské Slatiny)02.04.05.04.2010