Rok 2016


09. január - Jedľové Kostoľany
vychádzka

16. január - Vígľaš
prehliadka

23. január - Pukanec

vychádzka

06. február - Trnava
zábava

14. február - Levice
Valentínsky turnaj - V. ročník

20. február - Levice
zábava

10. apríl - Chľaba
vychádzka

16. apríl - Kostoľany p. Tribečom
turistika

23./24. apríl - Kľačno
školenie

01. máj - Počúvadlo
turistika

22. máj - Zvolen
stretnutie

08. október - Levice
III. ročník

31. december - Levice
II. ročník