Zákon blahobytu

04.04.2011 22:36

"Ako vo vnútri, tak vonku."

Naše vonkajšie bytie, všetky naše životné okolnosti sú len zrkadlovým odrazom našej vnútornej skutočnosti. Vonkajšie okolnosti môžeme zmeniť iba tým, že ZMENÍME SEBA! Príčina všetkého, čo je, je vždy duchovnej povahy, preto musíme najskôr dosiahnuť duchovný blahobyt, než sa blahobyt prejaví aj vo vonkajšom prostredí. Siať môžeme, čo chceme, ale zberať musíme to, čo sme zasiali. 

Čo vlastne znamená blahobyt?

"Blažené bytie" = k tomu patrí omnoho viac, než peniaze a majetok! Blahobyt je mocný prúd všetkých dobrých vecí, ktoré plynú do života. K nim patrí:

 • zdravie
 • šťastný rodinný život
 • dobrí priatelia (= harmonické spolužitie s ostatnými)
 • dostatok peňazí (...ich nedostatok vzniká vo vedomí)
 • byť úspešný a môcť sa tešiť z úspechu
 • vedieť sa tešiť aj z úspechu iných
 • vedieť sa zasmiať (= mať radosť zo života)
 • každého brať takého, aký je
 • vedieť prežiť okamih naplno
 • mať krásne spomienky a vytvárať si ich práve teraz!
 • byť uvoľnený
 • všetko vnímať ako rovnako hodnotné
 • byť ochotný sa učiť
 • byť čestný aj sám k sebe
 • radovať sa z pomoci druhému
 • byť skutočne slobodný - od niekoho či niečoho
 • mať dostatok času; bohatý vnútorný život (=meditácie, modlitby); otvorenosť, jasnosť, pravda...

Žiť v ozajstnom blahobyte, neznamená nič iné než: Byť sám sebou! Hodnota človeka nie je určená tým, čo má, ale tým, čo je! Materiálne veci majú slúžiť mne, nie ja im (= raz tu všetko hmotné budem musieť aj tak zanechať)

Mať peniaze zďaleka ešte neznamená žiť v blahobyte, ale nemať peniaze poukazuje vždy na nejaký vnútorný nedostatok. Kto však celý život nerobí nič iné, len zarába peniaze, ten si tiež nič iné než peniaze nezaslúži. K blahobytu teda patrí aj správny postoj k peniazom.

Moje "vnútorné obrazy" určujú vonkajšie okolnosti a to je celé "tajomstvo bohatstva".

 

 

 

 

Zdroj: www.skolaforum.jewel.sk

Späť