Arborétum...

20.05.2012 22:51

...je špeciálna botanická záhrada, ktorá obsahuje dreviny - stromy i kríky - pre študijné a výskumné účely. Okrem vedecko-výskumného charakteru slúžia aj ako záhrady a turistické miesta. Kladú dôraz na záhradnú architektúru.

Botanická záhrada je účelové zariadenie na pestovanie domácich a cudzokrajných rastlín usporiadaných podľa botanického systému alebo geografických celkov. Zakladali sa už v stredoveku v Indii, Egypte i Číne. V_Európe je najstaršia botanická záhrada v Padove (Taliansko).

 

Mlyňany 2012 

Späť