Šťastie...

25.08.2011 23:59

...môže byť:

  • druh pocitu
  • priaznivá zhoda okolností; priaznivá udalosť; úspech
  • šťastné pomery alebo okolnosti

 

Mať pokoj v duši, je najväčšie šťastie.

(Orientálne príslovie)

 

Šťastie je stav spokojnosti so životom - blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie. Je to taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života i uskutočneniu jeho ľudského poslania. Šťastie je splnenie ideálu.

Patrí k nemu aj prvok náhody, ktorý často prichádza ako dar.

 

Ani poznanie všetkého neprináša šťastie,

pretože na to stačí vedieť iba

rozpoznať dobro od zla.

(Platón)

 

Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí, očakávaní, ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie.  Je to stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva

zmyslom ľudského života. 

 

Byť šťastný a iných urobiť šťastných,

to je úloha človeka.

(Bernard Bolzano)

 

Šťastie môže vystupovať ako najvyššie dobro, ktorého dosiahnutie je možné prostredníctvom úspechu, moci, zdravia, lásky, sebarealizácie a podobne...

 

Najšťastnejší je ten, kto má najmenej žiadostí.

(Budha)

 

Šťastie je veľmi relatívny pojem. Nedá sa chytiť do ruky, navážiť na kilá a ani si ho nemôžeme kúpiť. Nijaký iný pocit sa mu nevyrovná obsiahlosťou, či až závratnosťou. Každý ho vnímame inak = iný hodnotový rebríček

(úspešná skúška, narodenie dieťaťa, prijatie do práce,...). 

 

Šťastie spočíva v harmónii toho,

čo hovoríme, čo robíme

a čím sme.

(Móhandás Gándhí)

 

Šťastie závisí od pohľadu každého z nás na svoju vlastnú životnú situáciu, ktorá je priamoúmerná naším požiadavkám. Nemožno byť trvalo šťastným. Šťastie nájdeme v malých daroch života - obdarúva nás postupne.

 

Uč sa chápať šťastie,

lebo šťastie je tu vždy.

(Johann Wolfgang Goethe)

 

Nehľadajme šťastie v nedosiahnuteľných sférach, nečakajme, že nám ho niekto podá, že nám samo spadne do lona. Hľadajme ho v sebe, v krásnych ľudských vzťahoch, práci, ktorá nás napĺňa, v každodenných maličkostiach, ktoré si ináč pre problémy ani nevšimneme..! Hľadajme ho vo svojich pozitívnych postojoch k životu, k sebe samému, okoliu i blízkym ľuďom.

Ináč sa môže stať, že ho nikdy nenájdeme/nepocítime !!!

 

Vždy, keď si uvedomíme svoje šťastie,

zrodí sa v nás nová túžba žiť.

(Marcel Proust)

*

 

Zdroj: internet

Späť