Spoluzávislosť IV.

31.03.2017 21:52
Zverejnené: 22. 11. 2014

Prednáška zo 16. sympózia Kruciaty oslobodenia človeka v Levoči.

So svojou prednáškou vystúpila MUDr. Mária MARTINOVE, PhD., primárka z_Odborného_liečebného_ústavu_psychiatrického na Prednej Hore.

V prednáške s názvom „Spoluzávislosť“ rozobrala z lekárskeho a odborného pohľadu problematiku spoluzávislosti. Vychádzala zo skúseností z praxe a interpretovala ich výsledky z pohľadu pacienta na rodinu, spolupacientov a terapeuta, z pohľadu terapeutov a rodiny na pacienta a využitia výsledkov v praxi najmä pre rodinu závislého. Jej odborný výklad obohatil prítomných a poskytol im širší pohľad na problematiku spoluzávislosti.

 

Zdroj: YouTubesk

Späť