SPäTNÁ VäZBA

07.08.2011 21:38

...je spätná informácia o výsledkoch predchádzajúcej činnosti (feedback). Tiež spätné pôsobenie konania na konajúceho, ako aj informácia o tom, či isté správanie dosiahlo svoj cieľ resp. do akej miery. Spätná väzba je odpoveď na informáciu, bez ohľadu na to, či ste ju získali z verbálnej alebo nevrbálnej komunikácie.

Reakcia spätnou väzbou je základom kvalitnej a asertívnej komunikácie.

Spätná väzba má 5 dimenzií (= rozmer, rozsah):

 1. pozitívna - negatívna (~ pozitívna vedie k posilňovaniu uvedeného správania, negatívna naopak k oslabeniu. Znižuje pravdepodobnosť, že sa dané správanie bude opakovať);
 2. sústredená na osobu - sústredená na podávanie informácií, oznam
 3. okamžitá - oneskorená
 4. málo monitorovaná - vysoko monitorovaná
 5. kritická - podporujúca

(...ak chcete poskytnúť efektívnu spätnú väzbu, musíte vedieť vhodne zvoliť polohu vysielacieho signálu v každej z uvedených úrovní)

Spätná väzba sa používa aj ako účinná metóda asertívneho zvládania kritiky.

*

::: Pravidlá pre účinnú spätnú väzbu :::

Ten kto poskytuje spätnú väzbu:

 • buď otvorený a čestný;
 • svoje informácie ponúkaj, nevnucuj ich, netrvaj na ich poskytnutí;
 • vystríhaj sa morálneho hodnotenia a interpretácií;
 • podávaj svoje informácie spôsobom, ktorý môže príjemcovi skutočne pomôcť;
 • informácie podávaj čo najskôr;
 • zameraj sa konkrétne prvky i prejavy správania k situácii;
 • svoje pozorovania si nechaj overiť aj inými členmi skupiny;
 • uznaj, že sa tiež môžeš mýliť..!

Ten kto prijíma spätnú väzbu:

 • neargumentuj a nebráň sa agresiou či obraňovaním;
 • počúvaj, pýtaj sa a premýšľaj o tom, čo si o sebe počul..!

 *

 "Model hamburgeru" najlepšie popisuje proces spätnej väzby:

 

 ..dajte pozor na slová, ktoré spájajú rôzne vety ~ používanie slovíčka - ale - vo vete, zmaže celú pozitívnu časť..! Tu sú niektoré dobré rady:

 • používajte viac popisu, menej hodnotenia;
 • nehovorte o osobnosti hodnoteného, ale o správaní a nie v minulosti;
 • začnite a končite pozitívnym;
 • nájdite spôsob ocenenia;
 • zvoľte správny čas prípadne miesto;
 • venujte sa tomu čo povedal a nie prečo to povedal;
 • nepozerajte sa na veci čierno-bielo;

 Kontrolujte svoje vnútorné pocity a myšlienky..!

"Ak chceš byť šťastný, vedz, že to záleží len od Teba"

(Epiktetos) 

 

 

Zdroj: sk.wikipedia.org;

funclubfortuna.webnode.sk;

www.vioregio.sk 

Späť