RIZIKÁ drog:

14.07.2011 10:58

Počet experimentujúcich a závislých od drog na Slovensku z roka na rok stúpa, v hlavne nízkych vekových skupinách - ohrozuje zdravie mladých ľudí, ich vývin, ale predovšetkým stabilitu budúcej generácie. Preto sa v civilizova- nej spoločnosti deti i mládež chránia pred ich zne/užívaním. Závislosť na drogy sa u mladých vyvíja rýchlejšie než v dospelosti.

 

Mysli na zdravie - nie na drogy!

 

Riziká drog:

  • návykové látky vyvolávajú závislosť ...niektoré rýchlo, iné pomalšie;
  • môžu spôsobiť poruchy duševného zdravia ...ako aj zhoršiť priebeh mnohých bežných ochorení;
  • veľkým rizikom je predávkovanie - otravy ...nastáva aj u ľudí, ktorí nie sú závislí na návykovej látke, ale "len" s ňou experimentujú;
  • nebezpečenstvo pre seba i okolie ...pod vplyvom drogy sú častejšie úrazy, či dopravné nehody, ľudia sa dopúšťajú trestných činov a zároveň sú ľahšie aj obeťami zločinu - strácajú opatrnosť;
  • pri dlhodobom užívaní návykovej látky dochádza k zmene osobnosti - postupné zaostávanie za rovesníkmi vo vzdelaní, pracovných návykoch, komplikujú sa medziľudské i rodinné vzťahy;
  • dievčatá, ženy...! Droga užívaná v tehotenstve poškodzuje plod;
  • môžu zvýšiť riziká vzniku zhubných nádorov, srdcovo-cievnych ochorení ...ale i tráviacich problémov a podobne;
  • veľké riziko prechodu k iným návykovým látkam, či inej závislosti;

 

Neexistuje žiadna bezpečná dávka pre konzumáciu drog 

pretože, môžu ťažko poškodiť chorých, ľudí vykonávajúcich rizikovú činnosť, ale aj tých, ktorý napríklad berú určité lieky a podobne. Je potrebné si uvedomiť, že prvým a zároveň najdôležitejším krokom je, aby sme o drogovej problematike hovorili - s odborníkmi, rodičmi, priateľmi. Osveta (jasné a správne informácie) je základnou požiadavkou pre každého, kto sa chce niečo konkrétneho dozvedieť o drogách a drogovej závislosti. Je na každom z nás, ako sa postaví k drogovej problematike, teda ako máme alebo nemáme zmýšľať o drogách. Prevencia závislostí je možná - dôležité je včas rozpoznať problém s návykovou látkou!

 

Najlepšia skúsenosť s drogami je žiadna skúsenosť!!! 

 

*

 Načo sa (o)klamať?

 Normálne je drogy NEužívať!

  Život je potom krajší, slobodnejší, pravdivejší...

:-D

 

  

Zdroj: www.ruvztv.sk; www.desleutel.be

internet

Späť