Recidíva II.

16.01.2011 12:50

Recidíva:

z lat. recidivus, opakujúci sa, označuje, že človek (recidivista) opakovane padol do nejakej nežiadúcej situácie, typicky do nemoci, závislosti alebo zločinu. Skúsenosť ukazuje, že tieto situácie sa častejšie vyskytujú u ľudí, ktorí ich už zažili, že sa teda opakujú. Ľudia, ktorí recidívami prešli, predstavujú teda rizikové skupiny, vyžadujúcu zvláštnu starostlivosť.

Recidíva nemoci môže byť podmienená vrodenou dispozíciou, môže však mať aj svoje psychologické a spoločenské príčiny. Aby sa jej zabránilo, je často treba zmeniť životný štýl, prostredie alebo zamestnanie.

Recidivita = opakovanie, znovuobjavenie sa, návrat choroby:

 • opätovný návrat ku chorobe, po určitom období abstinencie
 • znovu sa stráca ťažko nadobudnutý kritický náhľad na svoju chorobu
 • obnovuje sa racionalizácia správania sa
 • precitlivenosť nervového systému oslabuje sebaovládanie

 

Recidíva – návrat k (zne)užívaniu drog, môže viesť k užívaniu v rovnakej alebo väčšej frekvencii ako predtým.

Každá recidíva posúva chorobu ďalej a toto pokročenie nemožno vrátiť späť!

 

Výsledkom práce odborníkov je zistenie:

„Napriek tomu, že recidívy sa týkajú väčšiny liečených pacientov, existujú možnosti, ako recidívam predísť!“ Je vypracovaných mnoho modelov prevencie recidív, ktoré sú súčasťou liečby. Modely prevencie pomáhajú rozpoznať konkrétne rizikové situácie tzv. spúšťače, a pomáhajú nájsť stratégie ako im odolať!!!

Recidíva je väčšinou spôsobená kombináciou spúšťačov, preto je dôležité (roz)poznať všetky!

 • stopnutie - zníženie užívaných liekov
 • zotrvávanie v spoločnosti ľudí, ktorí drogy užívajú, alebo na miestach, kde sa predávajú
 • izolácia resp. chcieť všetko prekonať – riešiť (zvládnuť) sám. Odborná pomoc hneď na začiatku výskytu problému je nenahraditeľná (= dôležitá)!
 • ťažká životná situácia (rozvod, rozchod, smrť blízkeho, strata bývania, zamestnania,...)
 • príliš veľká radosť, úspech (výhra v lotérii, narodenie dieťaťa, zvýšenie platu,...)
 • nuda – po návrate z liečby treba preto nájsť/hľadať uplatnenie v štúdiu, záľubách, športových a iných aktivitách
 • výskyt iných problémov – je možné, že po vysadení drogy sa k nám začnú vracať (vynárať) iné problémy a s nimi súvisiace pocity napr. z detstva, či túžba po droge prípadne naivita...

 

Ako teda predísť recidíve?

Predchádzanie recidívam by malo byť plánované!!

Je dôležité sa pripraviť na to, že sa chuť na drogu môže objaviť a vypracovať si plán na jej zvládnutie. Základom je poznať odpoveď na otázku: „Čo dnes potrebujem spraviť, aby som neužil drogu?“ Dôležité je rozpoznať svoje spúšťače! Pacienti, ktorí zrecidivovali si pri dôkladnejšom rozmýšľaní spomenú na momenty a situácie (=spúšťače), ktoré ich viedli k opakovanému (zne)užívaniu drogy. Paradoxne, samotný alkohol je najčastejším spúšťačom k iným drogám!!! Ťažšie sa odoláva iným drogám! V týchto prípadoch je dôležité poznať odpoveď na otázky: „Čo som od drogy očakával?“ „S čím mi mala droga pomôcť?“ ...to nám pomáha zistiť, čo v skutočnosti droga urobila...!

Ďalším krokom, ako predísť recidíve, je mať vypracovaný plán (= vedieť správne zareagovať v danej situácii) aktivít alebo činností, ktoré zabezpečia kontakt s ľuďmi, ktorí (mi) dokážu pomôcť! - vyhnúť sa drogám. Dôležitú úlohu v prevencii zohráva rodina a preto ak je to možné, pokúste sa nájsť zmierenie s najbližšími.

Dôležité je tiež svoje spúšťače stále sledovať, pretože sa menia! (iné sú po 3 mesiacoch, iné po roku,...)

Tu je na mieste si ozrejmiť tiež pojem – suchá recidíva – je to náhle pociťovanie/uvedomenie si nepríjemných pocitov nervozity, podráždenosti, napätia či iné abstinenčné príznaky. V skutočnosti však nedošlo ku chorobe – zlýhaniu, iba sa organizmus hlási k túžbe po droge (=závislosť)! Aj suchú recidívu treba „vyriešiť“, aby postupne nedozrela do príčin recidívy alebo nebola v kombinácii s niečim negatívnym  - samotným spúšťačom!

Príčiny recidívy:

 • neprijatie faktu doživotnej choroby!
 • dokazovanie si svojej pevnej vôle, či nudy
 • vplyv stresu z nedobrovoľnej (kŕčovitej) abstinencie
 • neschopnosť zmeniť svoj životný štýl
 • prílišná sebadôvera – prerušenie kontaktov
 • záťažová životná situácia – únik, bolesti, strach, pocit zbytočnosti atď
 • náhrada inou drogou

Tak teda POZOR!

Zhrnutím doteraz uvedeného vieme stanoviť – varovné signály recidívy:

 • zmena postoja voči abstinencii
 • zmena myslenia („nie som až taký závislý“)
 • neustála nespokojnosť, podráždenosť
 • zmena správania = znížená ostražitosť voči riziku!!

 

Recidíve niekedy predchádza relaps (= jednorázové užitie, vyskúšanie drogy)

To, že niekto po droge siahol ešte nemusí znamenať, že po nej siahne zas a opäť. Nedajte sa zlomiť výčitkami a pocitom zlyhania! Vždy sa môžete znova postaviť a kráčať ďalej...! Čím skôr to spravíte, tým jednoduchšie to bude. Každá liečba nám pomáha spoznať svoju závislosť lepšie! (= získať proti nej zbrane)

  

POZOR! Závislosť sa aktivizuje aj po mnohých rokoch abstinencie!!!

 

 

Nezabúdajme – cesta k (v) trvalej abstinencii je dlhá i tŕnistá!

Relapsy a recidívy sú jej súčasťou, ale nie nevyhnutnosťou a vôbec nie potrebou!!!

Preto sa na recidívu vopred pripravme, tak ako trebárs na každú veľkú cestu...

 

Recidíva je vážna vec, nepodceňujme ju!!!

K prerušeniu recidívy je najlepšie si uvedomiť nepriaznivé dôsledky ďalšieho pitia.

Späť