Proti zneužívaniu drog

25.06.2011 07:58

26. jún

 Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog

 a nezákonnému obchodovaniu s nimi

 

Stačí povedať NIE drogám!

= Stačí povedať NIE drogám! =

Cieľom kampane (od roku 1987) je získanie širokej podpory a inšpirovanie ľudí, aby pôsobili proti zneužívaniu drog, ako aj nabádať mladých, aby uprednostnili svoje zdravie pred zne-/užívaním drog. Drogy pomáhajú v zdravotníctve na zlepšenie zdravia (morfium zmierňuje bolesť), ale môžu aj poškodiť zdravie (sú vysoko návykové) -  podľa typu, množstva a účelu použitej drogy!

...a to je dôvod, prečo drogy a ich užívanie potrebujú kontrolu..!

Obzvlášť citliví i náchylní na používanie drog sú dospievajúci a mladí ľudia. Pri experimentovaní sú často nedostatočne alebo zle informovaní o zdravotných rizikách. Drogy môžu výrazne brániť hlavne psychickému a emocionálnemu vývinu.

Užívaniu drog sa dá predísť - prvým krokom je získať si fakty o drogách...

 

...všetci môžeme zohrať úlohu pri propagovaní zdravia vo svojom okolí.

 

*

 

Pri hlavnom vchode do úradu OSN vo Viedni bol odhalený pomník

- "STROM NÁDEJE" -

ktorý symbolizuje nový začiatok, novú nádej a dôveru v prevencii a liečbe drogových závislostí v komunite. Myšlienka vznikla v Nemecku, keď matka, ktorej dieťa zomrelo na predávkovanie drogami, postavila kamenný pamätník vo verejnej záhrade.

Podľa odhadov každý rok užíva nelegálne drogy asi 210 miliónov ľudí, z toho počtu viac ako 200 tisíc ľudí zomrie na choroby súvisiace s drogami. Svetová drogová správa roku 2011 uvádza, že globálne trhy kokaínu, heroínu i marihuany zostali na stabilnej úrovni, ale výroba a zneužívanie opioidov i na predpis a nových syntetických drog stúpla...   ...počas posledných desiatich rokov sa užívanie kokaínu v Európe zdvojnásobil...   ...pestovanie ópia sa v Afganistane nezmenil, no v Mjanmarsku vzrástolo o 20% od roku 2009...   ...trhové ceny kokaínu výrazne klesli...   ...konope zostáva najviac vyrábanou a používanou nedovolenou látkou v celom svete...

*

Nelegálny obchod s drogami je vlastne globálny čierny trh, ktorý sa venuje pestovaniu, výrobe, distribúcii a predaju týchto látok, ktoré podliehajú zákazu podľa príslušných zákonov. Správa OSN konštatuje, že nelegálny obchod s drogami sa odhaduje na okolo 1% z celkového svetového obchodu!!! 
 

*

Výpovede drogovo závislých ľudí:

Sophie: ...Keď som mala 14 a pol roka, skúsila som po prvýkrát jointa. Začala som fajčiť a onedlho na to som prešla na kokaín... ...Predávala som sa, aby som mala na kokaín... ...Ulica, to sú bitky, znásilnenia, drogy... Jose Manuel: ...Celý môj život bol o drogách, o krádežiach, o hľadaní peňazí na drogy... Ak berieš heroín, môžeš myslieť iba na seba a na svoju ďalšiu dávku... ...Vety typu: „Postupne to nechám tak“, „Zajtra s tým končím“ sú klamstvá... Isabelle: ...Keď človek vidí, aký bol predtým a čo sa z neho stáva... Dnes je zo mňa mŕtvola. Je to tak... Victor: ...Spával som na ulici. Kradol som. Bol som vo väzení... ...som zničil veľkú časť svojho života... ...Keď človek droguje, ničí všetko, čo je okolo... Vincent: ...Začal som s tým, keď som mal 11 rokov... ...Myslel som si, že sloboda znamená robiť to, na čo má človek chuť, to znamená brať všelijaké veci.... ...už nie je slobodný, že ho riadi tá vec. Človek si nad tým neudrží kontrolu, nejde to!  Monica: ...kokaín, bol to pre mňa únik, spôsob, ako v sebe zadusiť všetky tie pocity, ktoré som vtedy mala... ...Musela som kvôli drogám v živote urobiť veľa hrozných vecí. Opustila som svoje deti... ...Načo používať alebo byť závislý od nejakej látky, keď ti za to nič nedáva a iba sa cítiš ešte horšie... Robin: ...Som polytoxikoman. Beriem všetko: lieky, heroín, kokaín, hašiš, alkohol, proste všetko... ...Jednou nohou som v hrobe a druhou vo väzení... Jane: ...Život bez drog je oveľa lepší. Človek nemá pocit, že je úplné hovno... Boris: ...Môj život je vlastne iba snaha o prežitie... ...Pozrite sa. Chýbajú mi zuby... všetko... som už iba troska. Psychicky som zlomený... ...bez drogy som depresívny... Léonor: ...Brala som kokaín a veľa som pila, alkohol, whisky... ...Chcela som mať skúsenosť. Zakázané ovocie chutí najlepšie... .... Nič mi nechýbalo. Mala som značkové handry... ...páčilo sa mi provokovať to, čo je zakázané. Ľutujem to... tak veľmi to ľutujem... ...Nie je to chyba spoločnosti, je to moja chyba..! 

...Je ľahké ochutnať to, ale dostať sa potom z toho... to je veľmi ťažké...!!!

(toto sú výpovede ľudí z Belgicka, Francúzska, Španielska, Portugalska i Nemecka)

 

  

Zdroj: internet

Späť