Následok pitia..!

29.08.2011 21:29

09. september

 

Medzinárodný deň informovanosti

o fetálnom alkoholovom syndróme

 

Fetálny alkoholový syndróm (z anglickej skratky Fetal Alkohol Syndrom / Fetal Alkohol Effects) je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu tehotnou ženou. Príznaky pri narodení nemusia byť konečné, niektoré sa objavia a zvýrazňujú až v neskoršom veku.

Fetálny alkoholový syndróm nie je vždy ľahké diagnostikovať, hlavne ak nie je plne vyvinutý. Výskyt kompletne vyvinutého syndrómu sa odhaduje u jedného zo 750 novorodencov. Menej závažné príznaky u žien, ktoré konzumujú alkohol pravidelne sa vyskytuje až u 30% novorodencov. Odhaduje sa, že viac než 10% detí je vystavených vysokým hladinám alkoholu v maternici ~ všetky budú trpieť rôznymi stupňami defektov.

Koncentrácia alkoholu v krvi plodu je rovnaká ako v krvi matky. Plod je nezrelý - nemá vyvinuté enzymatické systémy na spracovanie alkoholu - preto nedokáže odbúrať alkohol tak ako matka. Výskumy ukázali, že aj malé množstvo alkoholu môže byť pre plod nebezpečné!

Najlepšie je počas tehotenstva vôbec nepiť!!!

Účinok alkoholu na plod sa mení v závislosti od množstva alkoholu a od stupňa tehotenstva, od genetických faktorov i vplyvov prostredia. 

*

Píznaky F.A.E. syndrómu :

  • predčasný pôrod
  • zaostávanie rastu plodu
  • poškodenie centrálneho nervového systému (mentálna retardácia, poruchy spánku, poruchy sústredenia, poruchy správania, znížené IQ, ako aj väčšia porucha intelektu)
  • telesné zmeny (malá hlava, obmedzená pohyblivosť kĺbov, vrodené srdcové chyby, poškodenie sluchu, zraku, pier i podnebia)

Poruchy, ktoré vznikajú v období vývoja sú stále! Veľké telesné odchýlky je možné čiastočne chirurgicky upraviť. FAE je teda celoživotné postihnutie. Dieťa z toho "nevyrastie"..!

Prevencia:

Najkritickejším obdobím pre plod je prvý trimester tehotenstva. Platí to pre každý škodlivý činiteľ, nielen pre alkohol..! Akonáhle je podozrenie na tehotenstvo, je potrebné sa alkoholu vyhýbať!

Prieskum z USA:

Postihnutí FAE až na 95% budú mať zdravotné a duševné problémy; 60% má problémy so školskou dochádzkou; viac než 50% bude odsúdených či sa budú liečiť na alkoholizmus či dogovú závislosť; 80% nebude schopných žiť nezávisle ; 70% bude mať problémy v zamestnaní.

"Zo všetkých látok, ktoré sa zneužívajú, vrátane heroínu, kokaínu, marihuany, má alkohol doposiaľ najvážnejšie účinky na plod."

 

 

 

Zdroj: www.chorediate.sk;

www.referaty.atlas.sk

Späť