Narkomani ...

13.11.2010 23:16

...na Slovensku prechádzajú na alkohol

  

Slovensko viac ako drogy trápi alkohol.

Bývalí užívatelia drog po čase prechádzajú na alkohol. Odborníci na drogovú problematiku to hodnotia na základe výskumu agentúry Európskej únie pre drogy. Agentúra dnes zverejnila správu pre rok 2010 pre celú EÚ i jednotlivé členské štáty.

"Momentálne vidíme, že mnohí bývalí užívatelia drog prechádzajú po tom, ako prestali užívať heroín, na alkohol," povedal dnes na tlačovej konferencii hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť medicíny drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

Dodal, že sa to týka aj užívateľov pervitínu i marihuany. V roku 2008 odhadovali odborníci na Slovensku 10 600 33 500 problémových užívateľov drog. Ako uviedol Okruhlica, na Slovensku má osem percent (asi 433-tisíc ľudí) dospelej populácie problémy s alkoholom. "To je vysoké číslo, ale je podobné ako v iných stredoeurópskych krajinách, napríklad v Rakúsku," informoval. Podľa neho nie je u nás hlavný problém kombinovania alkoholu s drogami. 

"My máme hlavne problém s čistým pitím," konkretizoval.

Okruhlica uviedol, že od roku 2004 do roku 2008 prudko stúpli otravy alkoholom, ktoré riešili na urgentných príjmoch v nemocniciach. "To sa týka hlavne mladých ľudí od 15 do 30 rokov. To je to tzv. nárazové pitie," povedal.

V sledovanom období stúpal počet liečených na alkoholickú cirhózu pečene, ktoré sa týkalo hlavne 35 až 50-ročných. "Súčasne s tým stúpal počet ľudí, ktorí vstupovali do liečby pre alkohol. To sú väčšinou ľudia, ktorí idú do liečby dobrovoľne so závislosťou," povedal Okruhlica a dodal, že liečbu podstupujú hlavne 35 50-roční.

"Je 60 telesných ochorení, na ktoré má vplyv nadmerné pitie alkoholu," upozornil odborník. Okruhlica uviedol, že väčšina liečených alkoholikov v sledovanom trojročnom období po liečbe abstinuje. "Čiže môže normálne pracovať, starať sa o rodinu. Plus sa znižujú náklady na tie sprievodné ochorenia, ktorými už mnohí títo ľudia trpia," skonštatoval. 

"Napriek všeobecnému poklesu, ktorý sa týkal nelegálnych drog, bolo pri alkohole zaznamenané stúpanie," povedal národný koordinátor pre drogové problematiky Alojz Nociar. Podľa neho stúpa tzv. problémové užívanie aj percento znakov závislosti u mladých ľudí. "Samozrejme, alkohol sa prejavuje nielen u mladých, ale aj v celej populácií," povedal Nociar. 

Problémom užívania drog spojeného s pitím alkoholu sa zaoberajú aj v Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť. Výskumy v 22 krajinách medzi študentmi vo veku od 15 do 16 rokov zistili, že mládež nepije pravidelne, ale "epizódne", hlavne cez víkendy a na spoločných stretnutiach

"Potom sledujeme súvislosti, či takéto deti sú zároveň náchylné aj užívať drogy alebo či to robia práve tie, ktoré drogy užívajú. Zistili sme, že tie, ktoré drogy užívajú, zvyknú mať aj takého epizodické záchvaty. Ale na druhej strane deti, ktoré drogy neužívajú a zvyknú takto nárazovo piť, tak to pre ne predstavuje istú vstupnú bránu do sveta drog, sú náchylné aj začať drogy brať," uviedla z Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť Deborah Olszewski.  

Zdroj: www.24hod.sk

Späť