Klub - 09. 12. 2010

09.12.2010 23:29

Účasť (29)

Téma: Inventúra môjho JA za uplynulý rok

 • pozdrav - situácia ohľadom Ľuda;
 • Zuzka, Laci - pretrvávanie problémov, odporúčania: trpezlivosť, vytrvalosť, práca na sebe k vlastnej pozitívnej zmene;

K téme:

 • Katka - diagnostika choroby - prijatie, narodenie vnúčaťa = radosť do života;
 • Martin - prijatie diagnózy, spolupráca s odborníkmi, pokora, zmena postojov myslenia;
 • Jozef P. - dôraz na vnútornú zmenu, podpora, povzbudenie;
 • Jozef G. - drží sa a je hrdý na seba, suché recidívy pretrvávajú;
 • Lukáš - je vďačný, že sme tu spolu, klub a klubisti mu dávajú silu, prehodnocuje seba, ako človeka;
 • Renátka - túžba po väčšej komunikácii so synom, tak ako to robí Martin;
 • Marián - pochopil, že treba vedieť prijať pravdu iných, vypočuť si, potom snaha pretaviť to do života;
 • Slavo - prezentoval radosť z abstinencie i toho následnú silu - demoštroval to na vlastnom osude;

...aj v tých najťažších chvíľach je stále niečo

pozitívne - štipka nádeje - chcem žiť, chcem bojovať..!

 • Milan Ch. - vždy sa oplatí žiť, Slavo ako vzor!
 • Daniela - jej úvahy, reakcie a vysvetlenie si "otázky" z minulého klubu, posunula sa ďalej - bude chodiť na klub aj naďalej;
 • Gusto - všíma si nových členov, vidí ich zmenu;
 • Ondrej - mal problémy, zastavil sa, je rád, pomáha mu brožúrka - Doliečovanie - pravidelne ju číta;
 • Mário - najhorší rok v živote, pre neho nie je koniec roka, ale "NOVÝ ZAČIATOK";
 • Milan Ch. - preber zodpovednosť za seba samého - pokora!
 • Miro - prvé kroky boli "slimačie", všetko sa lepilo, išlo to pomaly, po krokoch, teší sa zo života;
 • Jožko - prežil som krásny rok - celý kalendárny, triezvy, bez alkoholu, robil som veci pre seba, zapájal som sa do klubových akcií - vďaka klubu! Ja som sa o to pričinil, musel som chcieť - zažiť čistý rok!
 • Marta - v klube sa dobre cíti, je jej oporou i povzbudením;
 • Milan P. - s depresiami má problémy aj teraz, je to rizikový faktor recidívy! Uvedomuje si to;
 • Daniel - je hrdý na seba, že abstinuje;
 • Eva - klub jej veľmi pomáha, uvedomila si silu abstinencie, sebaúcta;

Nemôžeme čítať myšlienky druhých,

ani cítiť a prežívať pocity druhých.

 • Pavol - (odcestovaný BB) prišiel na druhú časť = skutočný predseda! 29.
 • Katka S. - nefajčí, je hrdá na seba - povzbudenie...

 

P(o)S(tretnutí):  ...vynikajúci klub, hodný záveru roka!!!

 

Inventúra...?   ...na klub sa oplatí chodiť!!!

Späť