Rozhodnutie!

17.12.2010 20:56

Každý z nás je obdarený vnútornými zdrojmi, ktoré nám umožňujú dosiahnuť všetko, o čom sme kedy snívali. Jediným rozhodnutím môžeme dať do pohybu udalosti, ktoré nám môžu priniesť radosť alebo smútok, blahobyt alebo chudobu, priateľstvo, alebo samotu, radostný život alebo trápenie sa.

Vyzývam Vás , aby ste práve dnes vykonali rozhodnutie, ktoré môže okamžite zmeniť alebo skvalitniť váš život. Urobte niečo, čo ste dlho odkladali, osvojte si novú zručnosť, správajte sa k ľuďom s väčšou úctou a pochopením , zatelefonujte niekomu s kým ste už dlho nehovorili.

Uvedomte si, že...

...každé rozhodnutie má svoje následky.

Dokonca i nerozhodnosť je istým spôsobom rozhodnutie! 

Odpovedzte si na otázku:

Aké rozhodnutie, ktoré značne ovplyvnilo Váš súčasný život ste v minulosti urobili, alebo nedokázali urobiť?

 

 

Jozef ČUHA

Zdroj: www.pozitivnemyslenie.sk

Späť