Jak přestat s pitím

13.11.2010 02:29

:: svépomocný nástroj ::

Dejte si pauzu v pití
Nejprve si předem určete jeden nebo dva dny v týdnu, kdy vůbec nebudete pít alkohol. Potom zkuste přestat pít na celý týden. Přemýšlejte o tom, jak se cítíte a jak jste na tom po psychické i fyzické stránce během dnů, kdy nepijete alkohol. Pokud uspějete v těchto malých krocích porozumíte lépe svým zvyklostem ohledně pití a může být pro vás snazší snížit pití alkoholu nebo s ním úplně přestat.

Naučte se říkat NE!
Nemusíte pít vždy, když pijí ostatní a to ani tehdy, pokud je vám alkohol nabízen. Odmítnout pití není nezdvořilé. Vyzkoušejte si zdvořilé způsoby odmítání. A nemusíte se za ně omlouvat. Vyvarujte se kontaktu s lidmi, kteří vám komplikují rozhodnutí ohledně změn v pití alkoholu. Pokud je pro ně nepřijatelná změna vašeho životního stylu, možná by jste měli taková přátelství přehodnotit.

Buďte aktivní
Určitě najdete mnoho nových zájmů a aktivit, jimiž vyplníte čas, který jste dříve věnovali pití. Čas a peníze, které jste dříve investovali do pití, zkuste nyní využít k něčemu zajímavému, co můžete dělat společně s vaší rodinou a přáteli. Zajděte si na dobré jídlo, zajímavý film, vyzkoušejte nějaký sport nebo si za hezkého počasí vychutnejte četbu knížky v přírodě. Využijte možností, které vám nové aktivity přinášejí!

Požádejte o pomoc a podporu
Snížit pití alkoholu nebo s ním úplně přestat může být obtížné. Požádejte svou rodinu a přátele, aby vám pomohli dosáhnout vytýčeného cíle. Pokud je pro vás příliš obtížné pití omezit nebo s ním přestat, zkuste si o tom promluvit se svým lékařem nebo jiným odborníkem. Je důležité získat pomoc a podporu, kterou potřebujete. Nakonec můžete být překvapeni kolik pomocí a podpory obdržíte od rodiny a přátel.

Pozor na pokušení a lákadla
Sestavte si seznam lidí, situací a příležitostí, které vás dříve vedly k pití. Zároveň přemýšlejte o tom, jak by jste mohli přehodnotit vaše společenské návyky a zvyklostí. Vyvarujte se kontaktu s lidmi, kteří vás vedou k pití. Vytvořte si plán pro zvládání různých rizikových a obtížných situací. Nepijte v situacích, kdy se cítíte rozzlobený, rozrušený nebo máte špatný den. Takové návyky se později špatně mění.

Přehodnoťte své sociální návyky
Přemýšlejte o tom, jaké změny potřebujete udělat ve svých každodenních návycích. Pokud jste zvyklí jít po práci do hospody nebo se potkat s přáteli a zajít do baru na skleničku, zkuste vymyslet a navrhnout jinou aktivitu, např. jít se podívat na zajímavý film nebo zkusit nějaký sport.

Pokud pijete zejména večer, po práci, zkuste si najít jiný program a vymyslet aktivity, které nejsou slučitelné s pitím, např.: kino, sport.

Pokud pijete, když jste sami, zapojte se více do společenských situací a vymyslete nějaké společné aktivity pro vaši rodinou nebo přátele.

Pokud pijete, když se nudíte, zkuste si naplánovat nějaké příjemné aktivity, např. koncert, kino, cvičení, koníčky atd..


Pokud pijete, když jste ve stresu, naučte se některou z relaxačních technik nebo se věnujte nějaké odpočinkové aktivitě např. zahrádkaření, józe, cvičení atd..

Pokud pijete, aby jste potlačili depresivní nebo úzkostné pocity, promluvte si o tom se svým lékařem. V takových případech je důležité požádat o radu lékaře, který vám může pomoci.

Život vám nabízí mnoho možností!

Zdroj: www.a-klinikka.fi

Späť