DEŇ ZEME

22.04.2011 21:56

...jeden deň pre našu Zem...! Vznikol ako reakcia senátora Gaylorda Nelsona (USA/Wisconsine) na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Prvý Deň Zeme sa konal 22. apríla 1970 (= začiatok moderného environmentálneho /ekologického hnutia), ktorého sa zúčastnilo viac ako 20 miliónov ľudí. Dnes sa ho zúčastňuje asi viac ako 500 miliónov ľudí vo viac ako 175 krajinách sveta.

Na Slovensku existuje portál - denzeme.sk, kde je databáza podujatí, ktoré sa každý rok organizujú na Slovensku okolo 22. apríla pri príležitosti Dňa Zeme. Stránky umožňujú aktívnym ľuďom a organizáciám vkladať na ne svoje akcie, ktoré organizujú. Cieľom portálu je dať Dňu Zeme na Slovensku kompaktnejšiu propagáciu a spoločnú tvár. V roku 2011 (ku dňu písania tohoto článku) zaznamenával celkom 169 akcií! 

Deň Zeme je najdôležitejší sviatok, ktorý sa viaže k ochrane životného prostredia. Je verejným vyjadrením nášho záväzku prispieť k vytvoreniu bezpečnejšieho, čistejšieho a zdravšieho sveta a je tiež najväčšou sekulárnou (= ateistickou) oslavou našej planéty, ktorú slávia spoločne ľudia bez ohľadu na pôvod, vieru či národnosť. 

 

"Svet je krásny a stojí za to bojovať zaň."

(E. Hemingway)

 

  • G. Nelson dostal nápad na Deň Zeme v roku 1969 po úniku ropy pri pobreží. Bol pobúrený devastáciou prostredia i politickou ľahostajnosťou;
  • len premyslený prístup k využívaniu prírodných zdrojov a snaha o nápravu už vzniknutých škôd môže zmeniť negatívny trend pôsobenia človeka;
  • životné prostredie (...termín začal používať nemecký biológ estónskeho pôvodu - Jakob Johann von Uexküll) je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja; voda, pôda, ovzdušie, litosféra (= horniny), organizmy;
  • tento sviatok je venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari;
  • tento deň je tiež výročím narodenia Juliusa Sterlinga Mortona, zakladateľa sviatku - Deň stromov;
  • rok 2011 bol OSN vyhlásený za Medzinárodný rok lesov;
  • Oslávte Deň Zeme - každý deň!

  

 

 

  

Zdroj: internet

Späť