CRAVING

15.07.2011 20:07

...je silná túžba (baženie, dychtenie) pociťovať účinky psychoaktívnej látky, s ktorou mala osoba v minulosti už skúsenosti. Užívatelia návykových látok v súvislosti s bažením hovoria o "chutiach". V prípade patologického hráčstva, je to intenzívne nutkanie ku hre, ktoré môže hráč len ťažko ovládnuť, spolu so zaujatím a predstavami na hru i jej okolnosti, ktoré túto činnosť doprevádzajú. Craving patrí medzi základné znaky závislosti, je súčasťou všetkých návyko- vých porúch, teda aj nelátkových závislostí (patologické hráčstvo, workoho- lizmus,...), ale sa dá prekonať. Intenzita cravingu sa môže u toho istého zá- vislého meniť, avšak silnejšia je vždy v počiatkoch abstinencie. Po dlhšej dobe sa postupne znižuje, no negatívne duševné stavy craving zvyšujú..! 

Baženie je častou príčinou relapsov a recidív!!!

Kedy je baženie najsilnejšie?

 • v situácii, kedy je jeho predmet dostupný (v herni, obchode,...)
 • v začiatkoch abstinencie
 • pri negatívnych duševných stavoch

... intenzita závisí aj od druhu návykovej látky i trvania závisloti.

Baženie nie je to isté ako obyčajná chuť, nakoľko sa v mozgu aktivizujú vývi- novo staršie oblasti mozgu, ktoré súvisia najmä s emóciami a pamäťou. Emócie sú menej funkčné a pamäť je zaplavená informáciami o miestach, situáciách, spôsoboch získania a aplikácie návykovej látky. Zároveň je podsúvaná infor- mácia, že "dobre sa cítiť" je jednoduché - stačí opäť siahnúť po návykovej látke..!? Oslabené sú rozhodovacie procesy ...a to je vlastne dôvod, prečo zá- vislí craving tak často nezvládajú. Baženie spôsobuje, že rozhodnutia závislé- ho sú iracionálne, unáhlené a NESPRÁVNE = recidívy, či nedokončenie terapie.

Subjektívne prejavy/pocity cravingu:

 • spomienky na príjemné pocity pod vplyvom návykovej látky (nutkavé)
 • nepríjemné telesné pocity (bolesti hlavy, sucho v ústach,...)
 • nepríjemné duševné pocity (slabosť, únava, podráždenosť,...)

Craving je teda komplexný jav. Zasahuje myslenie, prežívanie i správanie závislého. Nastáva tzv. flashback - prežitie účinku návykovej látky bez priamej aplikácie. Myslenie je fixované len na pozitívne pocity a príjemné zážitky v spojení s návykovou látkou a spája sa s aktuálne negatívnym preží- vaním - nervozita, nepokoj, podráždenosť,... Toto pôsobí ako hnacia sila i potreba po opätovnom siahnutí po droge. O bažení môžu vypovedať aj sny závislého..!

Podľa príčiny, ktorá baženie vyvolala, klasifikujeme baženie...

 • ...počas dlhšej abstinencie bez zjavného spúšťača;
 • ...pri abstinencii spustené psychosociálnymi podnetmi;
 • ...pri abstinencii ako reakcia na negatívny emočný stav;
 • ...po náhodnom požití malej dávky návykovej látky (lieky, potraviny);
 • ...ako spôsob miernenia abstinenčných príznakov.

Craving je teda silnejší nielen v styku s návykovou látkou, ale aj v prostredí, kde je návyková látka ľahko dostupná. Baženie vyvolávajú i rôzne spúšťače, ktorými je pamäť zahltená - vône, ľudia, miesta, chute ... 

Craving delíme na:

 1. telesný ...pri odoznievaní účinku drogy i bezprostredne po ňom
 2. psychický ...závislému komplikuje život už nastálo

Každý závislí by mal počas liečby popracovať na vytvorení si vlastnej anticravingovej stratégii..! Je to nielen dôležité, ale aj nevyhnutné, ak je správne pochopená liečba z pohľadu závislého a jeho choroby v duchu:

Alkoholizmus (zavislosť) je choroba - je to len Tvoja choroba,

(trpí rodina, priatelia i spoločnosť)

ktorá sa dá liečiť..!

Musíš chcieť, len a len TY sám!!!

Až potom Ti môže pomôcť rodina, lekári a priatelia...

Nebezpečenstvo baženia má teda zdroj v oslabených rozhodovacích procesoch a pamäti, prichádza kradmo i nepozorovane a závislí ho nemusia postrehnúť v jeho začiatkoch. V tomto zmysle je veľmi dôležitá práca s emóciami i práca s telom, pre zachytenie ich prejavov, ich identifikácie a popisu. Craving sa určite dá prekonať, recept je jednoduchý - odventilovať negatívne prežívanie, preladiť sa, odviesť pozornosť, odloženie rozhodnutia a hlavne všetko chce čas...

    

 

Zdroj: www.referaty.atlas.sk; www.solen.sk,

www.infodrogy.sk, www.alkohol-alkoholismus.cz

Späť