Čo je pozitívne myslenie...?

24.06.2011 21:55

...každá myšlienka je proces tvorenia a teda musí sa uskutočniť. Životné okolnosti sú iba zrkadlovým obrazom môjho bytia. Môžem ich zmeniť jedine keď zmením seba..!

Problémy sú úlohy, ktoré pred nás stavia život. Najlepší čas, kedy riešiť úlohy je okamih, v ktorom sa úloha objaví, pretože ďalšie okamihy prinášajú nové úlohy. Na konci každého problému, v jeho riešení, sa vždy skrýva poznanie. Myslieť pozitívne znamená poznať, že všetko, čo je, mi chce slúžiť a pomáhať mi. Aj keď niekedy, a možno aj práve preto, že je to nepríjemné alebo bolestivé. A teda, všetko, čo je tzv. negatívne, vlastne neexistuje. Je to len nepríjemné dobro, ktoré som učinil nevyhnutným.

K pozitívnemu mysleniu tiež patrí pravidelná psychohygiena t.j sa pripravím na nadchádzajúci deň = pozitívne vedomie, kontrolujem sa, prerábam sa, a tak očistím všetky svoje myšlienkové energie skôr, než by sa mohli prejaviť ako osud...

...neúspechy sú len medziprodukty na ceste ku konečnému úspechu. 

Strach a starosti priťahujú presne to, čoho sa obávame, pretože vedomie je naplnené myšlienkami na strach a starosti!!! Takže pocit strachu sa dokonale stará o to, aby bola táto myšlienka stále aktivovaná! Psychohygienou sú nevhodné myšlienky okamžite premenené na vhodné, skôr, ako sa môžu prejaviť ako osud.

 

Neusiluj sa dosiahnuť nad niekým duševnú prevahu,

ale usiluj sa dosiahnuť a udržať

sám v sebe duševnú rovnováhu.

 

 

Zdroj: www.jewel.sk

Späť