ANTONIO VIVALDI

04.03.2011 21:17

...známy ako červený kňaz (Il Prete Rosso) vďaka svojej farbe vlasov sa narodil 04. marca 1678 v Benátkach - Taliansko. Antonio Lucio Vivaldi bol známy husľový virtuóz, kňaz, pedagóg a barokový skladateľ. Jeho hudobný talent sa prejavil v rannom detstve - príležitostne zastupoval otca v orchestri San Marco. Ako 25-ročný bol vysvätený za kňaza, no zo zdravotných dôvodov (ktorými trpel do detstva) vystúpil zo služieb katolíckej cirkvi, ale ostal mu rád kňaza. Od roku 1704 viedol dievčenský orchester - Ospedale della Pietá. Toto obdobie patrí medzi najplodnejšie - tvorivé obdobie Vivaldiho, v ktorom napísal svoju prvú operu Ottone in villa a skomponoval nespočetné diela pre rôzne inštrumentálne obsadenia. Pracoval veľmi rýchlo - na skomponovanie jedného koncertu mu stačil jeden deň a na napísanie jednej opery len jeden týždeň. Pôsobil vo funkciách: maestro di violino, maestro di coro, maestro de concerti, maestro di cappella i stal sa impresáriom (organizátor verejných umeleckých vystúpení) v Theater San Angelo. V meste Mantua pôsobil ako operný skladateľ a intendant (dozorný umelecký orgán) v službách tunajšieho princa. V tejto dobe vznikli jeho štyri husľové koncerty, známe pod názvom Four Seasons/Le Quattro Stagioni (Štyri ročné obdobia). V roku 1721 pôsobil v Ríme, kde dostal objednávky na komponovanie opier i cirkevnej hudby. Na pozvanie hral pre pápeža Benedikta Xlll. Za života sa stal legendou ako skladateľ i ako huslista. Známy bol po celej Európe, mnoho písal pre 16-ročnú speváčku/sopranistku francúzskeho pôvodu - Anna Giró, ktorá bola jeho obdivovateľkou, opatrovníčkou a so svojou sestrou (Paolina) ho sprevádzali na cestách, čo viedlo k mnohým škandálom...

Zomrel vo Viedni v roku 1741.

 

 

  • Vivaldiho tvorbou bol inšpirovaný aj Johann Sebastian Bach, ktorý transkripoval (prepísal) jeho viaceré koncerty pre organ a čembalo;
  • skomponoval okolo 712 diel, z toho asi 46 opier, 500 koncertov!
  • Alfréd Tomatis použil aj diela Vivaldiho vo svojich hudobných terapiách.

 

 

 

 

 

Zdroj: internet

Späť