Ako dať MAT stresu...?

25.11.2010 23:46

Šach je gymnastikou mozgu a oplatí sa hrať túto kráľovskú hru. Lebo aj život je o hrách, ktoré hráme celý čas, aj keď si to často neuvedomujeme.

Stres môže byť dobrý (produktívny a pozitívny - motivuje),

ale i zlý (kontraproduktívny a negatívny - deprimuje).

Základom zlého stresu je fakt, že povedané šachovou terminológiou, otvárame si naraz priveľa pozícií bez múdrosti v hierarchii priorít. Ak denne paralelne myslíme na viac vecí (dôležité i nepodstatné) a riešime ich, zvyšujeme vnútornú nervozitu a zneisťujeme sa. Znižujeme vlastné sebavedomie a aktivujeme si v hlave pocit zbytočného problému, že niečo ešte musím dokončiť a vybaviť.

Najhoršie ohrozenie zdravia (napr. vo vyčerpanosti) nie je z toho, že riešime zložitý problém, ale predovšetkým z toho, že riešime ihneď a priveľa naraz aj menej zložitých problémov...

Pre to je pomoc ľahká.

Nedržte si problémy v hlave, vysypte ich z hlavy von - povedzme na papier (do počítača, do elektronického diára). Spíšte si každý deň jednoduchý zoznam a riešte prioritu. Ak je problémov desať, a vyriešite len dva najdôležitejšie, Váš deň je úspešný!

Zatvorte otvorenú pozíciu ostatných nedoriešených drobností a odložte ich občas aj na zajtra!!!

Pochváľte sa za to!

Odmeňte sa a myslite pozitívne.

Nie problém stvoril človeka, ale človek problémy.

Ani ten najlepší tréner psychiky a lekár nemôže za Vás zvíťaziť nad stresom. Stresu môžete dať MAT! (zbohom) len VY samotní !!!

 

 

Ing. Emil Burák, PhD

Zdroj: www.pozitivnemyslenie.sk

Späť