2012 - KLUB - 12. 04.

12.04.2012 19:49

Účasť (23)

Téma: Moje najhoršie dni s drogou

 

 • ocenenia za abstinenciu: Lukáš H./4ka, Miroslav H./5ka, Martin M./1ka;
 • Lukáš H...začiatky vytriezvenia boli veľmi ťažké, rok a 7 mesiacov som len nepil, až potom som skutočne začal abstinovať;
 • Martin M...ozrejmil svoju momentálnu situáciu ~ RECIDÍVA!
 • Miroslav H...toto je prvá päťka, z ktorej sa teší;
 • Info o účasti na mítingu AA v Šuranoch, besede, Veľkej noci s ASKASom;

Kto chce, ten to dokáže

 • Pavol N...vyrozprával svoje "strašné" posledné dni pred liečením;
 • Katarína F...príbeh o strihaní stromkov a šoférovaní;
 • Marta Á...nevedela som vytriezvieť, začarovaný kruh;
 • Milan P...najstrašnejší bol kolotoč: alkohol-vytriezvenie-depresia;
 • August M...dojal ho výrok z kúpeľov - "sólo pre abstinenta";
 • Daniela P...má strach loviť v minulosti, sústreďuje sa na budúcnosť; "Keď_to zvládla Katka, zvládne to aj JA!"
 • Mária V...najhoršie dni boli asi týždeň pred liečbou (dcéra);
 • Jozef P...po krátkej úvahe zistil, že všetky dni s drogou boli nanič/zlé! Každá chvíľa pod vplyvom drogy bola "umelá", úbohá, bezmocná...
 • Marián L...vyrozprával príbeh "samoliečby" pred liečbou;
 • Gábor A..."strach zo straty pamäti";
 • Ján Ch...najhoršie bolo prežiť delírium!!
 • Štefan Š...príbeh v recidíve pri promóciách, kde mu manželka pomohla t.j. to zvládla, za čo jej verejne poďakoval;
 • Miroslav H...vyrozprával, ako pil i následnom syndróme;
 • Ondrej J...všetky dni boli ťažké, ale teraz mi je dobre - pohoda!
 • Info o nastávajúcich akciách (viď. tiež kalendár na úvodnej stránke)...
Späť