2012 - KLUB - 10. 05.

10.05.2012 22:14

Účasť (26)

Téma: Každý problém má svoj kľúč

 

  • privítanie nových členov - Marek, Zuzana;
  • gratulácia k sviatku - Martin M.;
  • Ondrej J...priznanie o veľkonočnom vy/upití si vína, ďalej to vraj nepokračuje, hanbil sa prísť na klub...
  • následné reakcie na Ondreja - odporúčania ~ pomoc;
  • Milan Ch...treba sa lepšie pripraviť na takú situáciu;
  • Marek G...vyjadrenie sa o sebe i svojich pocitoch;
  • následné odporúčania a rady...
  • Kornélia B...vyrozprávala svoju momentálnu situáciu i stavy; po 17 rokoch mala sen, že pila! Zvláda to ešte = veľká sebareflexia; má myšlienku o založení AA v tunajšom regióne;
  • Info o následných akciách - viď. tiež úvodná stránka!
Späť