2011 - KLUB - 27. 01.

28.01.2011 00:20

Účasť (31)

Téma: Čo sa mi (ne)páči a chýba v klube

 • Ruženka, Katka, Estika - odovzdanie srdiečok za abstinenciu 4/7/16! rokov; sú spokojné a v pohode;
 • Členská schôdza:
 • príhovor predsedu klubu - Palko - info o činnosti v roku 2010, vytvorenie www stránky, ocenenie členov za aktivitu;
 • Milan, Lukáš - srdečná vďaka predsedovi za prácu pre klub;
 • Gusto - predseda má veľké srdce pre nás;
 • Predseda - abstinenciu berie ako DAR z nebies; snaží sa a cíti povinnosť pomáhať druhým;
 • Marian - predseda sa vložil do práce naplno, za všetkým je človek! dáva priestor nenútenosti, rovnocennosti - ako jedna rodina, cíti TU pôdu SLOBODY, a tým je tento klub silný;
 • Kori - predseda má zásluhu na vytvorení silného klubu, chýba jej však ženská ruka...
 • Daniela - oponuje, nemá pocit, že by ženy nemali priestor;
 • Ľubka - ženy majú rovnaké možnosti, nemá pocit strachu, utiahnutosti;
 • Estika - poznám predsedu od r. 1995, som s ním spokojná;
 • Magda - som na Paľa veľmi hrdá! činnosť klubu napreduje;
 • Ruženka - lepšie sa cíti v menšom kolektíve, váži si predsedu, no urazila sa za istý výrok...
 • Eva - otvorene povie čo si myslí, je priama, obháji si svoje;
 • Renátka - nie som utláčaná, cítim sa prijatá otvorenou náručou, učí sa TU pokore a počúvaniu;
 • Lukáš - chcem dávať - pomáhať, všetko závisí od štádia abstinencie;
 • Hodnotenie práce členov: Jožko/vďaka za aktivitu, je spojítkom medzi naším klubom a ostatnými klubistami Slovenska - www stránka, akcie klubu; Marián/chce tento rok prispieť viac; Lukáš/má fantastické myšlienky a názory, je pre klub prínosom; Kori+Magda/majú veľké životné skúsenosti, vedia trefne vystihnúť rodinné vzťahy;
 • Prezentácia Plánu práce na rok 2011; upozornenie na zásady klubu!!
 • Hlasovanie - predseda klubu - Palko!!! jednohlasne!
 • Schválenie pracovnej komisie;
 • Valika+Mário - spoločne prežili sviatky, súdom nariadená liečba! navzájom sa učia spolunažívať!!!
 • Kori - že Mário prišiel a mení sa, to je víťazstvo!
 • Eva - spolucítenie, obavy, strach pretrváva u rodinných príslušníkov trvalejšie;

 

...

 

Ďakujem, že si

Klub abstinentov Levice -

- Nový začiatok,

pre každého prítomného..!?

Späť