2011 - KLUB - 24. 03.

29.03.2011 00:33

Účasť (25)

Téma: Čo mi klub dáva a čo dávam klubu - JA?

 

 • Odovzdanie čokolád oslávencom...
 • Ľubo - je rád, že sa mu podarilo prísť, potrebuje to k svojej abstinencii;
 • Marián - teší sa z vnúčat, nemá žiadne chute, postupne by chcel viac prispieť ku klubovým aktivitám;
 • Ondro - je po liečbe, bol si istý, že sa mu nemôže nič stať a predsa začal piť! Na kluby chce chodiť, lebo mu to chýba;
 • Marta - po prvom liečení nerobila nič; po recidíve začala chodiť na klub a to ju drží, abstinuje sa jej ľahšie;
 • Mirko - "som vďačný, že patrím medzi Vás, možno by som bol dnes bezdomovec...  Dali ste mi radosť do života";
 • Lukáš - "klub mi dal nový život"; chýba mu Daniel...
 • Jozef - "rozmýšľam, kde by som bez klubu bol...?"; rád sa zúčastňuje akcií organizovaných klubom;
 • Stanko - levický klub je vyrovnaný, pohodový, cíti veľké pochopenie od všetkých členov;
 • Lukáš - v abstinencii sa rozvíjajú vyššie city - ide o vlastnú zážitkovú činnosť - moje JA! - "vidím trávu zelenšie, sklo čistejšie...;
 • Marián - skúsili sme, prežili sme na vlastnej koži = úplne jasne vidíme v období abstinencie

 

 Je nám dobre!

 

 • Milan - klub mi dáva veľa pozitívneho;
 • Janko - "klub je pre mňa jedna veľká rodina, vzácne je, že sa tu nehádame"; teší sa keď v meste stretne klubistu;
 • Milanko - mal suchú recidívu; vidí na druhých ako sa menia - "Ak sa menia iní, mením sa aj JA!"; naučil sa počúvať a rešpektovať iných;
 • Ľuboš - zážitok s opitým kolegom počas 1300 km cesty;
 • Renátka - klub jej dáva pocit spolupatričnosti, istoty a bezpečia = sila súdržnosti; klubu chce pomáhať;

  

Klub abstinentov Levice - Nový začiatok

Ďakujeme, že si...!

 

Späť