2011 - KLUB - 24. 02.

25.02.2011 01:00

Účasť (27)

Téma: Čo mi pomáha v stresových situáciách?

 

 • Odovzdanie srdiečok - Michal/Marta - 2/3 roky; gratulácie oslávencom;
 • Michal - je spokojný s terajšou abstinenciou, navštevuje viaceré kluby, akcie abstinentov, vychutnáva si NEpitie!
 • Marta - je rada, že teraz sa jej darí už dlhšie, niekedy ju rozladí pohľad na alkohol, ale zvláda TO;
 • Milan - ďakuje za podporu od nás;

Milan, Tešíme sa, že si TU!

 • Martin - zvláda stres  - prechádzkami, tak ako Pali;
 • Ľubo - robota sa mu nepáči, má náhradu, včera mal chuť piť! zvládol TO!
 • Návšteva študentky - ÚPSVaR Levice; diskusia o %tách z dane;
 • Ďakovný list sponzorovi - Vladimírovi;
 • Michal - stres = úsmev na tvári t.j. obranný mechanizmus, reakcia;
 • Milan - pri súčasných zdravotných problémoch si uvedomuje:

 

S veľkou pokorou k životu sa dá všetko zvládnuť.

 

 • Katka - pri strese jej pomáha prítomnosť zvieratka;
 • Marián - v strese porovnáva, ako sa správal v daných situáciách, keď pil - to boli "výstrely" = NEriešil som; s triezvosťou prekonávam stres ľahšie;
 • Milan - silu mu dáva to, ako ho kolegovia ľutujú, že NEpije...!
 • Ľuboš - snaží sa vyhýbať stresu, úsmevom si snaží navodiť cez myšlienky pocity pokoja a kľudu! Snaží sa nereagovať hneď, nechá tomu čas, porozmýšla a potom reaguje - sebaovládanie;

 

Stres som prežíval, keď som pil!

 

 • Eva - rozmýšla, slovo má váhu, lebo vyslovené sa už nedá vziať späť;
 • Miro - volí vyhýbavé správanie, je to lepšie, ako sa pohádať;

 

...po liečbe je potrebné si nájsť = nový životný štýl...

 

 • Pali - predtým sme nevedeli inak žiť = vystavovať sa alkoholu a provokáciám krčmových "priateľov";
 • Milan - stres predýchava v kľude, najprv rozmýšla potom jedná;
 • Renáta - obavy o syna - začal dosť piť! - "okná"...

 

*

 

JA som sa pre pracovné záležitosti NEmohol zúčastniť...

:-(

 ...po prečítaní týchto riadkov som sa rozhodol pre

bližšie spracovanie témy - STRES!

(viac viď. Novinky a Význam pojmu...)

Späť