2011 - KLUB - 14. 07.

16.07.2011 01:22

Účasť (16)

Téma: Kde ma posúvajú moje myšlienky?

 

 • odovzdanie srdiečka k výročiu abstinencie - Ján/2ka;
 • Martin - preliečko mu pomohlo, myšlienky ho posúvajú k extrémom;
 • ...info zúčastnených na akciách - Záhradná slávnosť, Pukanec;
 • Ľubo - prežíva pekné obdobie, chodí s rodinou na výlety, je O.K.;
 • Slavo - ide na posilovačku;
 • Marián - nemá najlepšie obdobie, pracuje s myšlienkami a hľadá cestu;
 • Pali - z minulosti je najlepšie sa ponaučiť;
 • Marián - dával si nereálne ciele, vyčerpalo ho to, pracuje s tým;
 • Janko - prvý rok abstinencie - skúšobné obdobie, potom sa to začalo pomaly upravovať - rodinný život, práca; hrdý je, že bez problémov mu zveria také veci, čo predtým nebolo; nechá si poradiť, počúva starších, pomáha mu klub;
 • Milan - necháva si otvorené zadné dvierka, občas sa vracia do minulosti, vie sa z nej ponaučiť, vyhýba sa tým istým chybám; je pre neho dôležité stretávať sa na kluboch, pripomínať si, čo sa môže stať;
 • Jozef - treba sa snažiť ustrážiť si myšlienky, nehnať ich do extrému;
 • ...info o nastávajúcich akciách;
 • Renátka - robota sa jej rysuje na dlhšie = veselšie myšlienky; najviac relaxuje s knihou, syn si našiel brigádu;
 • Jožko - šiel okolo krčmy - chvíľková myšlienka ísť si tam sadnúť - zahnal ju, ponáhľal sa preč a viac sa s tým nezaoberal;
 • Gusto - podobné myšlienky mal pri pri umývaní sudov, odišiel od toho;

 

Najväčšou odmenou za námahu

nie je to, čo za ňu dostaneme,

ale to, ako nás to zmení..!?

                                    John Ruskin

 

*

Späť