2011 - KLUB - 14. 04.

14.04.2011 22:27

Účasť (22)

Téma: Návrat do minulosti nie je riešením, ale výstrahou!

 

 • odovzdanie srdiečok, Ľubo - 3ka, Lukáš - 3ka;
 • Ľubo - 1vý rok bol najťažší, teraz sacíti silnejší;
 • Lukáš - výročie berie ako znovuzrodenie, teraz sa venuje aj telu aj duši;
 • Renátka - teší sa na robotu;
 • Valika - Majo bol na priepustke, bolo dobre, je kľudnejší, spokojnejší, hľadá si robotu;
 • Eva - nezaťažuje sa minulosťou, snaží sa vyvarovať, aby sa to zlé neopakovalo;
 • Marian - pitie treba brať ako výstrahu;
 • August - snaží sa stále ísť dopredu;
 • Jozef - neprenášať si z minulosti negatíva, ale spomínať na príjemné chvíle, kombinovať to s pozitívnym myslením, posúvať sa ďalej;
 • Katka - hľadá si s mamou cestu k sebe;
 • Marian - treba sa snažiť vžiť do toho druhého, jednať podľa toho - empatia;
 • Milan - je spokojný, vyberá si aktivity, čo mu sedia;
 • Martin - je v pohode, snaží sa nežiť v minulosti, nerozpráva zbytočne o tom, venuje sa knihám, snaží sa žiť v prítomnosti; citiť, vidieť u neho veľký posun vpred = kladná odozva klubistov...!

 

*

 Minulosť

...je všetko dianie, ktoré sa už uskutočnilo, ktoré nemožno už ani zmeniť, ani ovplyvniť a ktoré je pevne a nezmeniteľne usporiadané v časovo uplynulom období, nachádzajúcom sa na časovej osi pred súčasnosťou, teda úhrn toho, čo bolo a čo už NIE JE...!

 

 *

 (Chiara Lubich...) Aby sme si zvykli dobre žiť prítomnosť, musíme vedieť zabudnúť na minulosť a zaoberať sa budúcnosťou.

(Lev Nikolajevič Tolstoj...) Hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť.

(Thomas Mann...) Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.

(Miroslav Schlesinger...) Minulosť nezmeníme a budúcnosť je ešte len pred nami, preto sa musíme v plnej miere venovať práve tejto prítomnosti.

(Grécke príslovie...) Snívať o minulosti, znamená zmeškať prítomnosť.

(Honoré de Balzac...) Nedovoľte minulosti, aby vám hovorila čím ste boli, ale kým ste...!?

 

 *

Späť