2011 - KLUB - 12. 05.

17.05.2011 00:40

Účasť (30)

Téma: Viem komunikovať s partnerom?

 

 • návrat Mária po liečení v Kremnici ~ spätná väzba;
 • Katka - na stretávke otvorene hovorila o svojej závislosti i liečbe, prekvapil ju záujem triedy, mala dobrý pocit;
 • Jozef - návrat z preliečka, cíti sa fajn, spokojný;
 • Slavo - odmietol ponúknutú marihuanu...!
 • Lukáš - "ako by som si mohol vážiť partnera, keď si nevážim sám seba?"; alkoholik, pokiaľ neprestane piť, nemá priestor na to, aby rozmýšľal nad sebou, aby si vážil rodinu, zdravie, blízkych...
 • Marián - nie som sám, kto má problém, viniť partnera? v kom je vina?
 • Stano - partnerka nie je dôvodom na pitie;(= vlastný príbeh);
 • Janko - ak nemám záujem o seba, nemám záujem ani o druhých; ruka v ruke komunikácia viazne; 2 roky abstinencie mu priniesli zlepšenie vzťahov v rodine;
 • Milan - doba, ktorú nepijeme, je pre nás tá najkrajšia, najlepšia;
 • Pavol - rad by som pomohol niekomu, tak, ako brat i klub pomohli mne...
 • Renátka - rieši svoj problém? ~ spätná väzba;

 

...a mnoho iného... /...stačí sa len zúčastniť..!

:-)

 

 

 

Rady a zásady pri riešení ťažkých situácií a konfliktov

 (info - PhDr. Kosorínová Soňa)

 1. Aktívne počúvať. Počúvať s porozumením a pozorne. Snažiť sa pochopiť partnera. Dať najavo ochotu vypočuť partnera;
 2. Dať najavo chápanie pocitov, názorov a stanovísk partnera. Dať najavo ochotu vžiť sa do jeho postavenia - empatia;
 3. Dať najavo ochotu riešiť problém spolu s partnerom. Prediskutovať jeho názory a návrhy na riešenie problému;
 4. Nereagovať emocionálne. Neuraziť sa a nenahnevať sa. Nestiahnuť sa do defenzívneho a obranného postavenia;
 5. Nereagovať a nesprávať sa agresívne. Neútočiť na partnera, netlačiť ho do defenzívy. Ostať kľudný a konštruktívny. Nehádať sa a nerobiť výčitky;
 6. Byť konkrétny a hovoriť priamo k veci. Pokojne a jasne vysvetliť svoje názory, návrhy, pocity i stanoviská. Netreba sa za ne ospravedlňovať;
 7. Zamerať sa na problém, nie na osobu;
 8. Partnerovu negatívnu odpoveď nebrať osobne, má na ňu právo. S vaším názorom rovnako možno súhlasiť ako aj nesúhlasiť. Treba si pripraviť postup pre obidve alternatívy;
 9. Ukázať partnerovi výhody, ak zmení svoje názory resp. ukázať nevýhody, ak názory nezmení. Pokúsiť sa stimulovať ho k zmene;
 10. Oboznámiť sa s reakciami partnera na to, čo sa hovorí;
 11. Pri vyjadrovaní kritiky používať formuláciu "JA". Dať najavo, že ide o konkrétnosť v spätnej väzbe, že to nie je osobný útok;
 12. Pri vlastných omyloch treba otvorene priznať svoj omyl. Nepresadzovať svoje riešenie za každú cenu. Neusilovať sa "vyhrať" nad "konkurenčným" riešením partnera;
 13. Používať primeraný hlasový prejav - hlasitosť, rýchlosť, zafarbenie;
 14. Používať primerané prvky neverbálnej komunikácie - zrakový kontakt, výraz tváre, pohyb hlavy, rúk i tela, vhodnú vzdialenosť.

 

*

Späť