Na zamyslenie...

06.05.2016 22:14

...rozmýšľali ste niekedy o sebe, najmä čo sa týka konzumácie alkoholu..?

Ako na nás pôsobí, čo všetko nám spôsobuje o čo všetko nás oberá? Nadmerným pitím neubližujeme len sebe, svojmu zdraviu, ale najmä svojim blízkym, ktorí trpia, často zakrývajú našu opitosť atď... Urobte prosím sebahodnotenie v tejto oblasti svojho života a pokúste sa zmeniť, zlepšiť. Aj_keď sa nestanete abstinentmi, môžete svoj životný štýl, čo sa týka konzumácie alkoholu, primerane a vhodne upraviť.

 

Niektoré výhody abstinencie:

I. Zdravie

            Lepšie fungovanie pečene, lepšie trávenie a väčší pôžitok z jedla, lepšia kondícia, menej úrazov, lepší pocit z vlastného tela, lepšie pohyblivosť a súhra pohybov, lepší postreh, lepšie sexuálna kondícia, stabilnejší krvný tlak, nižšie riziko nádorov.

II. Duševné zdravie

            Lepšia pamäť, väčšia istota, väčší životný kľud, lepšie svedomie, lepšie sebaovládanie, človek je väčšej miere sám sebe pánom, myslenie je presnejšie, lepší odhad vlastných možností a schopností, väčšia sebadôvera, väčšia rozvaha, nadhľad, chladnokrvnosť.

III. Vzťahy k druhým ľuďom

            Odpadnú zbytočné hádky kvôli pitiu, silnejšie postavenie a väčšia autorita v rodine i v okolí, z človeka nie je cítiť alkohol, človek je viac schopný riešiť rôzne problémy, rovnoprávnejšie vzťahy v rodine a aj v práci, lepšia možnosť presadiť sa, väčší okruh skutočných priateľov, budete lepším vzorom pre vlastné deti i pre iných ľudí, zníži sa riziko prepadnutia, okradnutia, druhí nebudú zneužívať vaše pitie k svojmu prospechu, väčšia otvorenosť voči druhým, väčší rešpekt zo strany okolia (napr. susedia).

IV. Financie

            Úspory za alkoholické nápoje, viac peňazí v dôsledku lepšieho využívaniu pracovných schopností a nadania, peniaze, ktoré predtým človek utrácal za pitie, môže výhodne investovať, väčšia rozvaha pri vydávaní peňazí, finančné úspory v dôsledku lepšieho zdravotného stavu, menšie riziko okradnutia, prepadnutia a podvedenia.

V. Životný štýl, ušľachtilé radosti

            Pestrejší a zaujímavejší život, viac času na dobré koníčky a ušľachtilé záľuby, viac času na sebavzdelávanie, lepšia výživa, lepší spánok, skutočná dovolenka, nezahladzovanie následkov pitia pomocou dovolenky vyberanej dodatočne po dňoch, väčšia starostlivosť o zovňajšok prejavujúci sa napr. v rozumnom a vkusnom obliekaní, krajšie zariadenie bytu a príjemnejšie prostredie doma.

VI. Práca

            Lepší pracovný výkon, väčšia spoľahlivosť, lepšia pozícia voči nadriadeným, väčšia autorita vo vzťahu k podriadeným, zdravá sebadôvera, lepší zárobok, väčšia šanca, že si človek nájde dobrú prácu, pokiaľ ju nemá, a väčšia šanca, že si človek dobrú prácu udrží, väčšia bezpečnosť pri práci, lepšie pracovné vzťahy. Odpadá rôzne nadpracovávanie, nahradzovanie a vyhováranie sa.

 

Niektoré nevýhody pitia alkoholu:

I. Telesné zdravie

Oslabenie imunitného systému (menšia odolnosť voči nemociam a nádorom), ochorenie pečene, mozgu, žalúdku. Nádory v rôznych lokalizáciách, hlavne v dutine ústnej, pečeni a tráviacom systéme, u žien i zvýšené riziko rakoviny prsníka. Horšie trávenie, nedostatok vitamínov, zhoršenie vysokého krvného tlaku, cukrovky, epilepsie i ďalších chorôb. Rastie i riziko mozgovej mŕtvice. Pri vyšších dávkach alkoholu je ohrozené srdce, postihnutie centrálneho i periférneho nervového systému (poruchy chôdze v dôsledku alkoholovej periférnej polyneuropatie čiže postihnutia nervov), rastie riziko nádorov, kožných ochorení, impotencie, vyššie riziko úrazov dopravných nehôd. Epileptické záchvaty a rad ďalších zdravotných problémov.

II. Duševné zdravie

Kolísanie nálad, rozladenia, úzkosti, žiarlivosť, nepríjemné opice, bolesti hlavy, nespavosť. Okienka, poruchy pamäti, desivé sny, stavy smútku, malátnosť, nevoľnosti, neistota, výčitky svedomia, neúprimnosť k sebe, ťažko zvládnuteľná túžba po alkohole, ktorá sa pitím ešte zväčšuje, nutkavé myšlienky na alkohol, niekedy dokonca halucinácie, vidiny, hlasy, pocity prenasledovania, delírium tremens a iné duševné choroby. Väčšie riziko impul- zívneho, nepremysleného konania a nezmyselné agresie voči sebe i druhým.

III. Vzťahy k druhým ľuďom

Hádky v rodine kvôli pitiu, problémy so susedmi a širším okolím, výhovorky, napätie vo vzťahoch, nedôvera zo strany druhých ľudí, človek sa dostáva do roly čiernej ovce (vždy je to on, kto je považovaný za zlého), pocity previnilosti voči druhým ľuďom, nesystematickosť vo výchove detí, striedanie  náklonnosti a nezáujmu o ne, zanedbávanie rodiny, násilie v rodine, odcudzenie partnera, hromadenie neriešených problémov v medziľudských vzťahoch, vyššie riziko rozvodov. Ľudia pod vplyvom alkoholu sú častejšie zneužívaní druhými, prepadávaní, okradnutí, vydieraní. Osamelosť. Nerozvážne konanie voči druhým, čo potom človek ľutuje. Ľudia pod vplyvom alkoholu sa častejšie dopúšťajú hlavne násilných trestných činov a tiež sa častejšie stávajú ich obeťami. Rastie riziko súdov a väzenia.

IV. Financie

Straty peňazí vydaných za alkohol, ušlý zisk v dôsledku nižšej pracovnej výkonnosti, vyššia chorobnosť, výdavky v súvislosti s úrazmi, krádežami, požiarmi a nehody pod vplyvom alkoholu. Investície do alkoholu sú nevratné (inak investované peniaze by mohli priniesť úžitok alebo zisk). Nerozvážne výdavky pod vplyvom alkoholu, nevýhodné obchody, zbytočné nákupy. Predaj vecí pod cenu pod vplyvom alkoholu.

V. Životný štýl

Chudobný životný štýl: z práce do pohostinstva a tak stále dookola (u žien častejšie z práce domov, tam piť a dookola), niekto už potom prestane chodiť i do tej práce, uzavieranie sa pred svetom a druhými, nedostatok času a peňazí na lepšie veci, zanedbávanie starostlivosti o zovňajšok, niekedy trpí i hygiena, pitie prináša z dlhodobého hľadiska rastúce utrpenie.

VI. Práca

Väčšie riziko pracovných úrazov, častejšia pracovná neschopnosť, pokles výkonnosti, niekedy vykonáva človek kvôli pitiu prácu hlboko pod svoje možnosti a svoju kvalifikáciu. Neskoré príchody, absencie, dovolenka vyberaná po dňoch k zakrývaniu predchádzajúceho pitia, nižšie príjmy, oslabená je i prestíž v zamestnaní. Pri recidíve sa ťažko hľadá kvalitná práca. Riziko chybných výkonov a prepustenia, zhoršenie vzťahov na pracovisku, výčitky a skryté alebo zjavné napätie vo vzťahoch.

 

 

Spracované podľa:

MUDr. Karel Nešpor, CSc: Jak překonat problémy s alkoholem.

Pavol Červeňanský, klub abstinentov Maják, Liptovský Hrádok

Späť