Alkohol je horší než...

12.11.2010 14:59

...heroín, crack i pervitín

Vedci nanovo posúdili drogy podľa škôd, ktoré prinášajú svojím užívateľom a spoločnosti. Pri započítaní všetkých efektov vyšiel alkohol ako najdeštruktívnejšia droga. Predčil heroín, crack, metamfetamín, kokaín a tabak. Novú stupnicu nebezpečnosti zverejnil lekársky časopis The Lancet.

Posudzovať drogy podľa ich škodlivosti je vždy odscénne, je to ako si vyberať to "lepšie zlo"!

Tím odborníkov z Imperial College v Londýne hodnotil drogy vrátane alkoholu a tabakových výrobkov podľa viacerych kritérií a posudzovali ako pôsobia na jednotlivca i celú spoločnosť. Nové členenie vychádza z deviatich kritérií, ktoré zahrňujú tak riziká pre narkomana, ako aj nebezpečnosť dopadov na okolie. Do úvahy sa brala napr. úmrtnosť, kde droga je hlavnou príčinou a úmrtnosť, ktorá súvisí s užívaním drogy. Ďalej sa hodnotili špecifiká poškodenia, ktoré droga zapríčiňuje: zhoršenie mentálnych funkcií, zhoršenie psychiky, strata hmotného majetku. Pozorovali sa tiež vzťahy, drogou zapríčinené zranenia, poškodzovanie životného prostredia, rodinné konflikty, škody na medzinárodnej úrovni, ekonomické náklady vydávané spoločnosťou na riešenie problémov i pokles súdržnosti komunity.

V každej kategórii potom každá droga dostávala 0-100 bodov, na základe konsenzu skupiny odborníkov. Tomuto prístupu hodnotenia na základe kritérií sa hovorí MCDA (multicriteria decision analysis).

Alkohol hodnotili ako najhorší s celkovým skóre škodlivosti 72!

Na druhom a treťom mieste sú heroín - 55, crack - 54; ďalej nasleduje metamfetamín - 33, kokaín - 27, tabak - 26, amfetamín/speed - 23, marihuana - 20, GHB - 18, ... extáza - 9, anabolické steroidy - 9, LSD - 7,...

Heroín, crack a pervitín najviac škodia jednotlivcovi, zatiaľ čo alkohol, heroín a crack najviac ubližujú ostatným. Alkohol je takmer 3x škodlivejší než kokaín alebo tabak, a prináša viac než 5x viac škôd než "módny" mephedrone.

Nové hodnotenie bude teraz iste podrobené širokej diskusii...!?

 

Zdroj: www.osel.cz

Späť